Privatisering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaPrivatisering

Nei til privatisering og salg av Norge!

Fellesskapet skal ha kontroll på velferden og statens ressurser. LO sier nei til salg av Norge.

«Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake,» uttalte en profilert Høyre-politiker da Solberg-regjeringen foreslo å privatisere flere jernbanestrekninger. 15. desember i år gjør det svært omstridte britiske selskapet Go-Ahead sitt inntog på Jærbanen, Arendalsbanen og Sørlandsbanen. Med det forvitrer den borgerlige regjeringen NSBs tilbud.

Det tar ikke slutt med GoAhead. I regjeringserklæringen skriver regjeringen at den vil «arbeide for målretting av overføringer til private». De neste årene kan vi med andre ord regne med vesentlig mer privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Ideologisk politikk

Dette er ikke bare en politikk i statlige virksomheter. Ønsket om privatisering gjennomsyrer også mange kommuner hvor høyresiden har kontroll. I Oslo kommune tok det rødgrønne byrådet kontroll over renovasjonen. Det skjedde etter søppelkaoset hvor selskapet Veireno vant et anbud i 2015 og drev rovdrift på de ansatte, mens eieren hentet ut store overskudd.

Høyresiden ønsker flere kommersielle selskaper inn i barnevernet, i skoleverket og i barnehagene og Høyre mener private velferdstjenester er avgjørende for at pasienter og brukere skal få et så godt tilbud som mulig, mens FrP ønsker å likestille offentlige og private sykehus.

Det er den samme ideologien som ligger til grunn for regjeringens ønske om å selge seg ned i flere statlige selskaper. I regjeringserklæringen skriver den at den vil gjennomføre «en gradvis reduksjon i statlige eierandeler.» Selskaper som Mesta, Entra, Baneservice og Flytoget står på salgslisten til næringsministeren.

Sterk offentlig sektor er viktig

LO mener en sterk offentlig sektor er en grunnpilar i den norske modellen og har vært avgjørende for at vi i Norge har skapt et samfunn med relativt små forskjeller. Grunnleggende velferdstjenester og infrastruktur er fellesgoder, og sikres best gjennom offentlig eierskap og drift, demokratisk styring og godt samspill mellom ledere og ansatte.

LO vil alltid kjempe mot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Vi vil ha et sterkt statlig eierskap, både til viktige bedrifter og naturressursene. Derfor er LO mot regjeringens privatisering av jernbanen. Derfor er LO mot regjeringspartienes privatiseringsiver. Derfor er LO for et sterkt statlig eierskap.

For LO handler det om å ha demokratisk og folkevalgt kontroll over velferden, naturressursene og de viktigste statlige selskapene. Privatisering og konkurranseutsetting fjerner denne kontrollen og jakten på profitt blir viktigere. Skattebetalerne sitter igjen med regningen. Offentlig eierskap sikrer nasjonal forankring og styring av bedrifter

LO mener at:

  • Offentlige tjenester må i hovedsak må drives i offentlig regi
  • Profitten må komme innbyggerne til gode, ikke skatteparadisene
  • Offentlig eierskap sikrer nasjonal forankring og styring av viktige bedrifter

Kontakt

Nyheter om privatisering