Statsbudsjettet for 2023 er klart

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik foran Youngstorget
Geir Anders Rybakken Ørslien/LO HANDLEKRAFT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at regjeringen viser tydelig handlekraft og gir bedre hjelp til dem som strever.

– Den sosiale profilen i statsbudsjettet er både riktig og viktig

Regjeringspartiene og SV er enige om neste års statsbudsjett. Budsjettet har en tydelig sosialdemokratisk profil og legger til grunn trygghet og rettferdig fordeling. Regjeringen varsler blant annet flere nye tiltak for å bekjempe fattigdom.

Økonomi og samfunn

– Den sosiale profilen i dette statsbudsjettet er både riktig og viktig. Regjeringen viser tydelig handlekraft og gir bedre hjelp til dem som strever. Et budsjett som trygger folks hverdagsøkonomi og hjelper dem som har aller minst er et viktig skritt videre på veien mot mindre sosiale forskjeller og et mer rettferdig samfunn, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Øker støtteordningene for dem som har det tøffest økonomisk

Siden regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett tidligere i høst, har situasjonen tilspisset seg ytterligere for mange av dem med en allerede stram økonomi. Nå øker regjeringen støtteordningene betydelig:  

  • Pensjonsnivået for enslige minstepensjonister økes med 4 000 kroner
  • Bostøtten økes
  • Barnetrygden prisjusteres for alle. I tillegg økes støtten til enslige forsørgere med 5 000 kroner
  • Barnetilleggene økes for foreldre som er i kvalifikasjonsprogrammet, mottar arbeidsavklaringspenger eller dagpenger
  • Støtten til matsentralene økes
  • Uføre som mottar minsteytelse vil også motta en ekstra engangsutbetaling

Øker Norges bidrag til gjenoppbyggingen av Ukraina

Ukraina har lidd enorme tap og ødeleggelser siden Russland invaderte landet. Regjeringen vil i løpet av første halvår av 2023 komme med forslag om å bevilge et betydelig og flerårig økonomisk beløp til støtte og gjenoppbygging av Ukraina.

Regjeringen har økt støtten til krigsrammede Ukraina flere ganger i løpet av 2022. Nå er de tydelige på at det vil være behov for å gjøre mer, også i årene fremover. Den flerårige norske støtten skal samordnes med nærstående land og multilaterale organisasjoner, for å sikre størst mulig effekt av Norges bidrag.

Utsetter 26. konsesjonsrunde

I budsjettavtalen med SV er det enighet om å utsette utlysningene av letelisenser for olje og gass til 2025. For å nå nødvendige utslippskutt økes også CO2-avgiften.

– LO har et kongressvedtak som sier at vi skal utvikle, ikke avvikle petroleumsnæringen. Vi hadde forståelse for en utsettelse av 26. konsesjonsrunde ved forrige korsvei, men denne utsettelsen sender et uheldig signal. Norge skal være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, sier Hessen Følsvik.

Kontakt