Samfunnsnotat nr 6/19 Jobbpolarisering i digitaliseringens epoke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 6/19 Jobbpolarisering i digitaliseringens epoke

Internasjonale studier viser at den teknologiske revolusjonen vi står midt oppe i vil påvirke arbeidsmarkedet.

Økonomi og samfunn

Det blir færre jobber innen rutinepregede yrker, mens det blir flere jobber både innen tjenesteyrkene som ikke krever særskilt utdanning og kompetanse og innen de akademiske yrkene som gjør det. Veksten i tjenesteyrkene begrunnes blant annet med lav lønn. I dette samfunnsnotatet forsøker vi å belyse hva som kan forklare at Norge også her er et annerledesland. I Norge vil et organisert arbeidsliv med små lønnsforskjeller og økt fokus på livslang læring være viktigere drivkrefter enn lav lønn for å opprettholde sysselsettingen blant ufaglærte.

Trykk her for å lese hele notatet: Samfunnsnotat nr 6/19 Jobbpolarisering i digitaliseringens epoke