Samfunnsnotat nr 3/19 Hvorfor stiger strømprisene?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 3/19 Hvorfor stiger strømprisene?

I slutten av januar 2019 opplevde vi rekordhøye strømpriser. Prisen på kraft var i uke 4 den høyeste siden februar 2010. Det skjedde på tross av at det for sesongen var tilnærmet normal fylling i vannmagasinene.

Økonomi og samfunn

Det er altså ikke mangel på vann som er hovedårsaken til at prisnivået er blitt så høyt denne høsten og vinteren. Prisøkningen henger sammen med kombinasjonen av økt krafthandel som er gjort mulig gjennom flere utenlandskabler, og høyere prisnivå i landene vi importer fra. Dyrere kull og gass, samt økte kvotepriser på fossil kraftproduksjon er hovedforklaringen på dette.

Trykk her for å lese notatet: Samfunnsnotat 3/19 Hvorfor stiger strømprisene?