Samfunnsnotat nr 2/19 Skatt på pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 2/19 Skatt på pensjon

I dette notatet ser vi på hvordan skattesystemet påvirker pensjonsinntektene våre. Pensjon er gunstig beskattet på flere måter.

Økonomi og samfunn

For det første gis det særlige fradrag for pensjonsinntekter, slik at for samme inntekt er skatten på pensjon lavere enn på arbeidsinntekt. For det andre gis det fradrag for pensjonssparing både gjennom de kollektive ordningene, tjenestepensjonsordningene, og individuelle sparing i såkalte IPS-ordninger. Formålet med notatet er å synliggjøre hvordan disse til dels kompliserte reglene påvirker oss som pensjonister og arbeidstakere.

Notatet tar også opp hvordan sittende regjering har innført ytterligere skattestimulanser til privat pensjonssparing, uten å gi tilsvarende forbedring for egenandeler i kollektive ordninger. En må forvente økte forskjeller, lite økt netto sparing og svekkete offentlige finanser av innføring av økte skattestimulanser til privat pensjonssparing. Størstedelen av den halve milliarden som denne skatteletten koster staten, tilfaller uten tvil høytlønte og kapitaleiere. De som tjener mest blir tilgodesett på to måter. For det første har de mest penger til privat sparing og er dermed best i stand til å utnytte ordningen. For det andre har de høyeste marginale pensjonsskatt (43,6 pst.) og vil tjene mest på at denne settes ned til samme sats til 22 pst for alle.

Klikk her for å lese notatet: Samfunnsnotat nr 2/19 Skatt på pensjon