Samfunnsnotat nr 1.21 Perspektivmeldingen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Samfunnsnotat nr 1.21 Perspektivmeldingen

Perspektivmeldingen illustrerer at det er avgjørende hvilke politiske veivalg som tas i årene som kommer. I dette samfunnsnotatet går vi gjennom Perspektivmeldingen som ble lagt fram tidligere i år, og kommenterer konklusjonene til regjeringen.

Økonomi og samfunn

Det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettene blir mindre i årene fremover. Vi blir flere eldre, det blir behov for flere velferdstjenester og oljeinntektene vil reduseres. LO påpeker at samtidig som regjeringen er bekymret for fremtidens pengebruk, har den selv brukt milliarder av oljepenger på skattekutt som ikke har bidratt til økt sysselsetting. Til gjengjeld har forskjellene økt. Denne type politikk vil samfunnet ikke ha råd til i framtida. Den viktigste utfordringen er å få flere i jobb.  Det er færre i jobb nå enn det var for 7 år siden. Det å få snudd denne trenden er avgjørende.

Les hele samfunnsnotatet her!

Kontakt