Samfunnsnotat nr 1/19 Inkluderende arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 1/19 Inkluderende arbeidsliv

I notatet ser vi nærmere på hvordan IA-avtalen har virket til nå, og barrierer for økt inkludering i arbeidslivet i tiden framover. IA-avtalen ble først etablert i 2001, men har senere blitt reforhandlet flere ganger.

Økonomi og samfunn

Sist i desember 2018 da det ble større endringer i avtaletekst enn ved de tidligere reforhandlingene. Blant annet er bransjefokuset blitt sterkere, det er åpnet for kobling opp mot kompetansepolitikken og IA-virkemidlene er blitt utvidet til å omfatte alle virksomheter. Også de nasjonale målene er litt endret. Siden den første avtalen kom på plass i 2001, er det samlede sykefraværet blitt redusert med 13 pst. Fem næringer har hatt nedgang på 20 pst. eller mer. Det gjelder bla. industrien der det lenge har vært jobbet godt med forebyggende sykefraværsarbeid.

Trykk her for å lese notatet: Samfunnsnotat 1/19 Inkluderende arbeidsliv