Samfunnsnotat nr 10/19 Fortsatt lang vei for brexit

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 10/19 Fortsatt lang vei for brexit

Dette notat forteller litt om innholdet i og problemstillinger knyttet til avtaleutkastet om brexit.

Økonomi og samfunn

Det sier litt om hva det indre marked i EU er som også Norge deltar i gjennom EØS-avtalen.

Vi gjør også en kort sammenlikning av blant annet irsk og britisk sysselsetting og inntektsfordeling, der også Norge og USA inngår.

Trykk her for å lese hele notatet: Samfunnsnotat nr 10/19 Fortsatt lang vei for brexit