Samfunnsnotat 1/20 - Økonomiske konsekvenser av langvarige smitteverntiltak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Marit Hommedal / NTB scanpix

Samfunnsnotat 1/20 - Økonomiske konsekvenser av langvarige smitteverntiltak

Norsk økonomi er hardt rammet av koronapandemien. Det vil påvirke norsk økonomi i lang tid fremover.

Økonomi og samfunn

Smitteverntiltakene er omfattende. Det rammer de sysselsettingstunge tjenestenæringene. Oljeprisen har stupt. Det truer leverandørindustrien. Alle land er rammet. Det vil eksportnæringene merke. Vi vil trolig oppleve det største fallet i den økonomiske veksten siden 2. verdenskrig, selv med de store økonomiske mottiltakene som settes inn. Norsk økonomi faller 6,5 prosent, og ledigheten biter seg fast på rundt 6 prosent, viser beregninger av langvarige smitteverntiltak og de omfattende redningspakker.

Notatet kan leses her!

Kontakt