Samfunnsnotat 1/20 - Økonomiske konsekvenser av langvarige smitteverntiltak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Marit Hommedal / NTB scanpix

Samfunnsnotat 1/20 - Økonomiske konsekvenser av langvarige smitteverntiltak

Norsk økonomi er hardt rammet av koronapandemien. Det vil påvirke norsk økonomi i lang tid fremover.

Økonomi og samfunn Sist oppdatert:

Smitteverntiltakene er omfattende. Det rammer de sysselsettingstunge tjenestenæringene. Oljeprisen har stupt. Det truer leverandørindustrien. Alle land er rammet. Det vil eksportnæringene merke. Vi vil trolig oppleve det største fallet i den økonomiske veksten siden 2. verdenskrig, selv med de store økonomiske mottiltakene som settes inn. Norsk økonomi faller 6,5 prosent, og ledigheten biter seg fast på rundt 6 prosent, viser beregninger av langvarige smitteverntiltak og de omfattende redningspakker.

Notatet kan leses her!

Kontakt