Mer rettferdig skatt: Tetter smutthull

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Adobe Stock/LO

Mer rettferdig skatt: Tetter smutthull

Mange av landets aller rikeste slipper billigere unna skatt enn vanlige folk. Det gjør regjeringen noe med nå.

Økonomi og samfunn

Systemet for selskapsskatt har mange smutthull som kan misbrukes. Ett av dem er den såkalte fritaksmetoden. Men nå tar Finansdepartementet et viktig steg i riktig retning for å få slutt på at enkelte finansierer sitt luksusforbruk skattefritt i egne holdingsselskap.  

- Vi kan ikke ha det slik at bare fordi du eier et selskap, så kan du slippe unna å skatte for private goder og eiendeler. Det må være like regler som for vanlige folk, sier sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO.

9. mai 2022 sendte Finansdepartementet ut et lovforslag som skal forhindre at eiere plasserer eget forbruk i selskapene sine for å betale mindre skatt. Konkret innebærer forslaget å skjerpe beskatningen av fritids- og boligeiendom, båter, fly og helikoptre i selskap. Måneder hvor disse formuesobjektene brukes til inntektsgivende arbeid regnes ikke med.   

- Dette er et skritt i riktig retning. På lenger sikt må vi også se nøyere på fritak fra utbytteskatt til holdingsselskap som har gjort det mulig for mange å benytte seg av smutthullene, sier sjefsøkonom Roger Bjørnstad. 

Allerede i dag skal overføring av verdier fra selskap til eier, som f.eks. at selskapseier benytter selskapsbåten til eget bruk eller kjøper selskapsbåten til under markedspris, beskattes. Skatteetatens kontroller viser derimot manglende etterlevelse av dagens regelverk, til tross for omfattende kontrollinnsats.  

SSB og andre ledende forskningsmiljøer har avdekket at Norges rikeste i stor grad benytter seg av skattesystemets smutthull for å redusere skatten. Ifølge fritaksmetoden beskattes ikke utbytte som utdeles mellom selskap.  

- En klassisk strategi er å plassere driftsselskapenes overskudd i et privateid holdingsselskap, som ikke gjør annet enn å eie aksjer i andre selskap. Disse selskapene kan igjen eie båter og fly som eieren benytter seg av, ofte skattefritt, sier Bjørnstad. 

Ifølge Bjørnstad har dagens system blitt en ulikhetsmaskin og mener det haster med flere effektive tiltak. Det innebærer at Finansdepartementets forslag må styrkes videre for å tette mulige smutthull og legge enda tydeligere avgrensninger for hva som er innenfor loven. Terskelen for å regnes som eier må f.eks. senkes til å omfatte personer som har eid eller kontrollert, direkte eller indirekte, minst 10 pst. av selskapets aksjer. I tillegg må forslaget omfatte flere formuesobjekter, som kunst og jakt- og fiskerettigheter. LO mener at det uavhengig av dette lovforslaget må jobbes videre med å avskaffe fritaksmodellen for personlig eide holdingsselskap. 

Les mer om regjeringens forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap her.

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no