LO frykter ytterligere økt arbeidsledighet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.
Foto: LO/Henry Mai BEKYMRINGSFULL UTVIKLING: – Dette er en bekymringsfull utvikling som jeg mener Norges Bank må ta noe av skylden for. Jeg mener rett og slett at de har valgt feil medisin i forsøket på å bekjempe prisveksten, mener LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

LO frykter ytterligere økt arbeidsledighet

Ferske beregninger fra LOs økonomer viser at arbeidsmarkedet vil fortsette å svekkes. Ledigheten vokser, og sysselsettingsandelen har gått ned. LOs sjeføkonom mener Norges Bank må ta noe av skylden.

Økonomi og samfunn

– En overdrevent stram pengepolitikk bidrar til at arbeidsmarkedet svekkes slik vi lenge har fryktet, mener LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

Arbeidsledigheten økte fra 3,1 prosent i april i fjor til 3,6 prosent i mars i år, ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse. I LOs ferske rapport, anslås det at arbeidsledigheten vil fortsette videre opp til 4,2 prosent i slutten av prognoseperioden i 2025. Da antas det at Norges Bank snur og etter hvert reduserer rentene igjen. I motsatt fall vil ledigheten stige ytterligere i 2025.

Økende arbeidsledighet blant sårbare grupper

Gjennom pandemien var mange bekymret for at den kraftige økningen i arbeidsledighet skulle bli langvarig, men arbeidsmarkedet tok seg raskt opp igjen og arbeidsledigheten falt i takt med gjenåpningen. De siste månedene har imidlertid arbeidsledigheten igjen tatt seg litt opp, og den øker mest blant utsatte grupper som innvandrere, unge og lavutdannede:

  • Blant unge mellom 15 og 24 år har arbeidsledigheten økt fra 9,4 prosent i mars i fjor til 11,7 prosent i mars i år.
  • Fra november i fjor til april i år, har andelen registrert som helt arbeidsledige hos NAV økt mest blant arbeidssøkere med lav utdanning.
  • Blant innvandrergruppene økte arbeidsledighetsandelen fra 3,9 prosent i november 2022 til 4,6 prosent i april 2023, tilsvarende en oppgang på 0,7 prosentpoeng. Til sammenlikning har andelen blant ikke-innvandrere økt med kun 0,2 prosentpoeng i samme periode.   
  • Også langtidsledigheten har økt noe siden november. I april 2023 var 20 700 personer registrert som langtidsledige, hvorav 11 700 av disse hadde vært arbeidsledige i over ett år og 5 400 i over to år.

Bjørnstad mener tallene i LOs nye rapport er bekymringsfulle. Han advarer om at konsekvensene kan bli økt arbeidsledighet blant unge, flere langtidsledige og at flere presses ut av arbeidsmarkedet, dersom denne trenden får fortsette.

– Dette er en bekymringsfull utvikling som jeg mener Norges Bank må ta noe av skylden for. Jeg mener rett og slett at de har valgt feil medisin i forsøket på å bekjempe prisveksten. Helt siden i fjor har sentralbanken forsøkt å bekjempe importert inflasjon ved å øke styringsrenta, med høyere arbeidsledighet som et resultat. Dette rammer særlig sårbare grupper arbeidstakere, uten at den økte arbeidsledigheten kan hindre at Norge importerer den globale prisveksten. Lønnsdannelsen stopper uansett at den importerte prisveksten biter seg fast i Norge, mener Bjørnstad.

Les hele rapporten her.