Konjunkturutsiktene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konjunkturutsiktene

Utviklingen i 2023 er preget av økte renter og høy prisstigning, som har rammet privatøkonomien hardt.

Økonomi og samfunn

I høst vil mange merke at renteutgiftene biter, og det vil føre til at mange er nødt til å stramme inn. Både prisstigningen og rentehevingene rammer skjevt, og det er særlig grupper som fra før har dårlig økonomi som er utsatt. Husholdningenes kjøpekraft vil reduseres, og det private konsumet kommer til å gå ned i 2023.

Les mer i nytt samfunnsnotat:

Samfunnsnotat nr. 3/2023:
Konjunkturutsiktene

Kontakt