Grunnrenteskatt: - Arbeidsplasser og rettferdig fordeling må ivaretas

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock

Grunnrenteskatt: - Arbeidsplasser og rettferdig fordeling må ivaretas

Kraftprodusentene og havbruksnæringen tjener milliarder på våre felles ressurser. Nå foreslår regjeringen at fellesskapet skal få tilbake mer av verdiene som skapes. Det skal skje gjennom en såkalt grunnrenteskatt.

Økonomi og samfunn

- Den såkalte grunnrenteskatten har solid tradisjon i Norge. Den innebærer at de som får ekstra inntekter ved å få bruke våre felles naturressurser, betaler en andel til fellesskapet, i form av en grunnrenteskatt. Dette er et prinsipp vi har gode erfaring med fra både kraftbransjen og olje- og gassnæringen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Grunnrenteskatt en solid tradisjon

Regjeringens skattepakke for naturressurser vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.  LO-lederen mener det er viktig at regjeringen legger opp til at mye av de økte inntektene pløyes tilbake til lokalsamfunnene, og at forslaget ivaretar arbeidsplasser.

- En riktig utformet grunnrenteskatt vil ikke føre til at arbeidsplasser blir borte. Den virksomheten som er lønnsom uten grunnrenteskatt vil være lønnsom med grunnrenteskatt, sier Hessen Følsvik.

Dele på inntektene

- Regjeringens forslag innebærer at storsamfunnet og kommunene skal dele på inntektene. Det vil komme mange kystkommuner til gode.

LO-lederen mener regjeringens nye forslag er bedre enn tidligere lanserte modeller for grunnrenteskatt på havbruk, men sier samtidig at hun har forståelse for at enkelte medlemmer er bekymret for hvordan dette vil slå ut.  

- Det har jeg stor forståelse for. Derfor skal vi nå bruke tiden godt på å sette oss inn i alle detaljene i dette forslaget, sier Hessen Følsvik. 

Les også: 

Regjeringens pressemelding om grunnrenteskatt for havbruksnæringen

Regjeringens pressemelding om de nye skatteforslagene samlet

Kontakt