Forsvarets langtidsplan

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En gruppe militært personell på øvelse i Norge står sammen i gruppe. Foto.
Foto: Arnfinn Sjøenden/Forsvaret

Forsvarets langtidsplan: - Vi må håpe på det beste, men være forberedt på det verste

Forsvarets langtidsplan er lagt frem, og regjeringen foreslår å styrke Forsvaret med flere titalls milliarder kroner de neste 12 årene.

Økonomi og samfunn

- I en farligere verden må vi prioritere det viktigste først. Det er derfor helt nødvendig at regjeringen nå legger opp til at vi hvert år i mange år fremover skal prioritere forsvar og sikkerhet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Langtidsplanen for Forsvaret vil sikre at NATOs to-prosentmål blir fremskyndet, og vil bli nådd allerede i år. LO-lederen understreker at forslaget til langtidsplan vil kreve store løft fremover, både med utstyr og infrastruktur, personell og kompetanse.

– Dette er viktige prioriteringer som har store kostnader, og som vil kreve mye av oss alle. Det har derfor en stor verdi at regjeringen har redet grunnen for et bredt politisk flertall på Stortinget.

Regjeringens langtidsplan tetter såkalte hull i dagens forsvar og styrker kapasiteten på lang sikt. Den svarer opp mange av Forsvarskommisjonens anbefalinger, når det gjelder en nødvendig satsing på luftvern, sjøforsvar og heimevern. Inntaket av vernepliktige soldater skal også økes.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar på at Forsvarets langtidsplan vil kreve store løft fremover.

– Til sjuende og sist handler dette om styrking av Forsvarets personell. Flere vernepliktige krever flere ansatte. Vi må ha nok folk med rett kompetanse.

Selv om det er en omfattende plan med mange detaljer er det ifølge LO-lederen viktig å minne om det «store bildet».

– Verden er urolig nå. Russland har gått til ulovlig invasjon av Ukraina, og krigen har kommet tilbake til hjertet av Europa. Vi må håpe på det beste, men hvis det er noe vi kan lære av historien så er det at vi må være forberedt på det verste, sier Peggy Hessen Følsvik.

Kontakt