Samarbeid om klimakutt i luftfarten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En gruppe mennesker i tilknytning LO Luftfart står samlet ute. Foto.
LO Luftfart besøkte nylig Mosjøen for å se på Norsk e-fuel og Norwegian sin store satsing på klimavennlig flydrivstoff - Det er umulig å ikke bli begeistret, sier leder i LO Luftfart Sissel M. Skoghaug (foran i midten).

Samarbeid om klimakutt i luftfarten

Det haster å komme i gang med det grønne skiftet i luftfarten. LO og NHO har invitert regjeringen med i et forpliktende partssamarbeid for å få fart på klimakuttene.

Luftfart

Partene i arbeidslivet etterlyser nå et forpliktende samarbeid med myndighetene for å få ned på klimagassutslippene fra luftfarten, uten at det skal bli dyrere å fly, eller færre flyavganger.

Det kommer fram i forbindelse med høring om overgang til el-fly som du kan se mer om her.

Flere av innenlandsrutene i Norge er blant Europas mest trafikkerte, særlig mellom de store byene.

LO og NHO har som mål å kutte utslippene og på sikt fjerne dem helt.

- Med Norges geografi og spredte bosetning er vi helt avhengig av flyruter for å binde landet sammen. Det er ikke et alternativ å fjerne flytrafikken, men det er vilje til å jobbe sammen for å kutte utslippene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Pegyy Hessen Følsvik på flyplass. Foto.

Peggy Hessen Følsvik vil ha et forpliktende partssamarbeid om klimakutt i luftfarten.

- Viktig å satse på klimavennlig flydrivstoff

I den ferske høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet, trekker LO fram hvor viktig det er også å satse på klimavennlig flydrivstoff (SAF), hvor den teknologiske utviklingen har kommet lenger enn elektrifisering av fly.

Nylig var LO Luftfart i Mosjøen for å se på Norsk e-fuel og Norwegian sin store satsing på e-fuel (klimavennlig flydrivstoff).

Kort fortalt skal Norsk e-fuel, hjulpet av store investeringer fra Norwegian, lage klimavennlig syntetisk flydrivstoff (SAF) som kan helles rett på tanken. Oppskriften er CO2, vann og fornybar kraft.

Man trenger ikke å bytte ut motorene i dagens fly.

 - Det er umulig å ikke bli begeistret, sier leder i LO Luftfart Sissel M. Skoghaug.

Dersom Norsk e-Fuel og Norwegian lykkes med satsingen sin, vil det gi store klimakutt og føre til godt over hundre nye grønne industri-arbeidsplasser.

Mosjøen har mange fordeler; nemlig masse tilgjengelig strøm og vann, og en godt etablert industrikultur med erfarne lokale underleverandører.

Grønne industriarbeidsplasser

- Vi i LO heier på dere og skal bidra med vårt for at dette skal lykkes. Det haster virkelig å få ned klimagassutslippene, og det haster virkelig med å få flere grønne industriarbeidsplasser i distriktene, mener Skoghaug i LO Luftfart.

Flydrivstoff (SAF) kan produseres av norsk skog, og gi arbeidsplasser også andre steder i landet.

– Fossilfri luftfart er ikke bare et viktig klimatiltak, men en forutsetning for spredt bosetning og verdiskaping i hele Norge som lavutslippssamfunn. Fremtidens Norgesferie vil sannsynligvis bli med elektriske fly. Men det ligger lenger framme i tid enn SAF. I mellomtiden skal vi sikre at det blir like trygt som i dag, både for passasjerer og for arbeidstakere, sier Hessen Følsvik.

NHO Luftfart og LO Luftfart ønsker:

  • At det etableres et forpliktende klimapartnerskap på luftfartsområdet. Partene i arbeidslivet er bekymret for at dette trekker ut i tid.
  • Utslippskutt på 55 prosent innen 2030 og en fossilfri bransje innen 2050.
  • Klimakuttene må skje uten at det blir dyrere å fly eller færre flyavganger, og uten at det innføres særnorske klima-avgifter som ikke går direkte til klimatiltak i luftfarten.