LO mobiliserer for trygg luftambulanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tre mennesker foran en luftambulanse. Foto.
Foto: Linda Reinholdtsen/LO Avskaff anbud. Vi kan ikke gamble med en så sentral del av vår helseberedskap, er budskapet fra Sissel Skoghaug, nestleder i LO (f.v), Hans Martin Aase, nestleder for Politikk- og samfunnsavdelingen i Fagforbundet og ambulanseflyver og tillitsvalgt Synnøve Egeness Lilleli i Brønnøysund.

LO mobiliserer for trygg luftambulanse

- Vi ønsker en robust og pålitelig luftambulanse i hele landet. Det betyr at vi ikke kan ha anbudsutsetting, sier Sissel M. Skoghaug, 1. nestleder i LO

Luftfart

Grunnen til at LO advarer mot anbudsutsetting nå, er en fersk rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet fra Oslo Economics, som konkluderer med at fortsatt anbudsutsetting er den billigste måten å drive luftambulanse.

Rapporten kan du lese her.

- At det koster mindre er vi uenige i. Anbudsutsetting er svært belastende, og kan resultere i ny helseberedskapskrise som vi så da Babcock tok over luftambulansen i 2018/2019, sier LOs 1. nestleder.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at de vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.

- Snevert økonomisk mandat

Spesielt Norges Flygerforbund og Fagforbundet mener rapporten fra Oslo Economics har mangler. Rapportens konklusjoner baserer seg blant annet på antatte kostnadsgevinster ved konkurranseutsetting, og dette uten at tjenestens kritiske funksjon som del av en helhetlig helsetjeneste er tatt hensyn til. 

Når regjeringa skal ta beslutningen om fremtidens luftambulanse, må de se på hele bildet, mener Sissel M. Skoghaug.

To personer inne i en luftambulanse. Foto.

- Vi i LO vil gjerne bidra slik at vi får en best mulig luftambulansetjeneste i hele landet, sier Sissel Skoghaug og tillitsvalgt i Norsk Flygerforbund Synnøve Egeness Lilleli, her i et ambulansefly på base i Brønnøysynd.

- Her vil vi i LO gjerne bidra slik at vi får en best mulig luftambulansetjeneste i hele landet. Dette kan vi få til sammen, sier Skoghaug som selv har bakgrunn som sykepleier og leder i helsevesenet.

- Vi i LO og flertallet i befolkningen er her FOR nettopp det samme som Arbeiderpartiet og regjeringen. Nemlig en sikker luftambulanse tjeneste uten anbudsutsetting. Ingen vil ha en repetisjon av Babcock-krisen, understreker Skoghaug.

Viktig helseberedskap

Synnøve Egeness Lilleli var selv pilot i luftambulansen da Babcock tok over luftambulansen i 2018. Mange av kollegaene sluttet, og Lilleli frykter det samme kan skje igjen.

- Dersom vi skal ha en pålitelig luftambulanse-tjeneste, har vi ikke råd til å miste piloter og kompetanse slik vi opplevde i 2018. Det tar lang tid å rekruttere og lære opp nye, sier Lilleli.

Ambulansetjeneste handler om samfunnskritisk helseberedskap, som nettopp er grunnen til at for eksempel bilambulansene er tatt tilbake inn i offentlig drift, påpeker LO.

Skoghaug viser også til at det er bred faglig enighet også i andre store forbund om at luftambulansetjeneste ikke er egnet for konkurranseutsetting.

- Avskaff anbud. Vi kan ikke gamble med en så sentral del av vår helseberedskap, avslutter LO-nestlederen.  

Kontakt