Historisk godt lønnsoppgjør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av streikende LO-medlemmer.
Foto: Frode Ersfjord Årets lønnsoppgjør ga et generelt tillegg til alle på 7,50 kroner.

Historisk godt lønnsoppgjør

Man må mer enn 20 år tilbake i tid for å finne et bedre lønnsoppgjør. 

Lønnsoppgjøret 2024

– Dette oppgjøret er historisk godt. Vi har gått tilbake til 1999 og ikke funnet et oppgjør som er bedre enn dette, i kroner og øre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun viser til at det beste kronevise generelle tillegget som er gitt mellom 1999 og 2023 er på 2,85 kroner. 

Høyt generelt tillegg

Årets lønnsoppgjør ga et generelt tillegg til alle på 7,50 kroner. I tillegg ble det gitt 3 kroner i lavlønnstillegg til de som jobber i bedrifter som har tariffavtaler med en gjennomsnittslønn på 90 prosent av industriarbeiderlønn. For de tariffavtalene som har gjennomsnittslønn på 90 prosent av industriarbeiderlønn, men ikke rett til lokale forhandlinger, ble det gitt et lavlønnstillegg på 4 kroner.

– Dette er vårt bidrag til å snu en utvikling som har gått i feil retning de siste årene. Det er et resultat som vil øke kjøpekraften til de brede gruppene av LOs medlemmer og vi har sørget for et ekstra løft til de lavtlønte, sier LO-lederen. 

Mest til de lavlønte

Årets oppgjør endte med et høyt sentralt tillegg, som gis til alle. Sammen med lavlønnstillegget sikrer det at lavlønte får ekstra mye i år. 

– Et stort sentralt tillegg i lønnsoppgjøret er den beste måten å sikre mer lønn til alle. Et sentralt kronetillegg er også den eneste måten å være sikker på at lavtlønte får sin del av kaka, sier LO-lederen.   

Historisk oppgjør

Dette er det største lønnshoppet jeg har fått noensinne!

Sissel Storli, klubbleder i NNN

Tidligere lønnsoppgjør:

 • 1999: Ikke tillegg over 95 % – under 95 % fikk kr 1,20 i tillegg. 
 • 2000: Generelt tillegg på kr 1,50 til alle, kr 3,50 til overenskomstområder under 87 % og kr 3,– til dem mellom 87 og 92 %. 
 • 2001: Generelt tillegg på kr 1,– per time. Kr 3,– per time til overenskomstområder under 87 % og kr 2,50 til dem mellom 87 og 92 %. 
 • 2002: Generelt tillegg på kr 2,75 per time fra 1. april og økning av satsene for skifttillegg. For Offshore ble offshoretillegget økt med kr 6,- per time (det økes ytterligere med kr 1,- per time fra 1. april 2003) og nattillegget med kr 1,17 per time.
 • 2003: Ikke generelt tillegg over 95 %, kr 2,85 til overenskomstområder under 85 % og kr 1,95 til dem mellom 85 og 95 %. 
 • 2004: Generelt tillegg fra 1. april på kr. 1,- per time på overenskomster med lokal forhandlingsrett. 
  På overenskomster uten lokal forhandlingsrett gis et generelt tillegg fra 1. april på kr. 1,50 per time. Arbeidstakere i bedrifter som per 1. april 2004 har et lavere gjennomsnittlig lønnsnivå (timelønn ekskl. uregelmessige tillegg) enn kr.119, 21 per time gis et ekstra tillegg fra 1. april på kr. 0,50 per time.
 • 2005: Generelt tillegg på kr 1 per time. I tillegg ble det gitt ytterligere kr 1, dvs. totalt kr 2 per time, til arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 87 prosent av voksne arbeidere og uten lokal forhandlingsrett. 
 • 2006: Generelt tillegg overenskomster med lokal forhandlingsrett på kr 1,00 per time. 
  For overenskomster uten lokal forhandlingsrett ble det gitt et generelt tillegg på kr 1,50 per time.
 • 2007: Generelt tillegg på kr 2,50 til alle, kr 1,– til overenskomstområder under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 
 • 2008: Generelt tillegg på kr 2,– til alle, kr 3,– til overenskomstområder under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 
 • 2009: Generelt tillegg på kr 1,– til alle, kr 1,– til overenskomstområder under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 
 • 2010: Generelt tillegg på kr 1,– per time. De fleste overenskomster som betegnes som lavlønnsoverenskomster, fikk lavlønnstillegg utover dette, i hovedsak de som i 2009 lå under 90 %, kr 0,50–1,– per time. 
 • 2011: Generelt tillegg på kr 2,– til alle, kr 1,– til overenskomstområder under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.