Derfor er et nytt lønnsutvalg viktig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en som jobber på et lager.
Foto: Trond Isaksen/LO FALLENDE SYSSELSETTING: LO mener det nye lønnsutvalget er viktig blant annet fordi flere prognoser tyder på at økte kostnader og renter kan føre til fallende sysselsetting og økende ledighet. 

Derfor er et nytt lønnsutvalg viktig

Et nytt utvalg skal se på hvordan den økonomiske politikken kan spille på lag med lønnsdannelsen.

Lønnsoppgjøret 2024

LO har, sammen med NHO, presset på for et utvalg som skal se på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av den store prisveksten det siste året. Nå begynner utvalget med arbeidet, med LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad som medlem. 

 – For LO er det viktig å vurdere hvordan pengepolitikken, finanspolitikken og lønnsdannelsen spiller sammen, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. 

Høy prisvekst

LO-leder Peggy Hessen Følsvik forteller at vi er i en periode med høy prisvekst, særlig på mat og energi, og økende rente fra Norges Bank.

– Det er utfordringer vi ikke har hatt på veldig, veldig lenge. Da er det viktig for oss å bygge opp under frontfagsmodellen også i denne situasjonen, sier hun. 

Den norske modellen har vært avgjørende for at vi her i Norge har hatt en samfunnsutvikling preget av velstandsvekst, høy sysselsetting og små forskjeller. For LO er det avgjørende å bygge opp under dette, og ikke endre noe som har gitt store gevinster for mange. 

Derfor mener LO utvalget er viktig: 

  • Sterk prisøkning det siste året har gjort at norske husholdninger har tapt kjøpekraft. Bedrifter og kommuner opplever høy kostnadsvekst. 
  • Flere prognoser tyder på at økte kostnader og renter kan føre til fallende sysselsetting og økende ledighet. 
  • Måten vi forhandler lønn på i Norge vil spille en avgjørende rolle for den økonomiske utviklingen. 

Dette skal utvalget vurdere: 

  • Økonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen. 
  • Erfaringene med den særnorske måten å forhandle lønn på, altså hvordan den såkalte frontfagsmodellen virker.