Wenche_og-kollegaene-hennes-vant-frem-i-sak-om-virksomhetsoverdragelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Helge Sunde / Samfoto / NTB

Wenche og kollegaene hennes vant frem i sak om virksomhetsoverdragelse

Wenche Bye har drevet med togrenhold i Trondheim i over 40 år, og har vært med på en lang reise innenfor jernbanesektoren. I 2016 bestemte Regjeringen at driften av Trafikkpakke Nord skulle legges ut på anbud. Dette omfatter blant annet Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!  

SJ vant anbudskonkurransen 

SJ vant anbudskonkurransen. Selskapet har fra 7. juni 2020 tatt over som togoperatør for VY.  Ved et slikt skifte er det mange arbeidstakere som er usikre på hvilke konsekvenser dette får for dem. For enkelte av yrkesgruppene er det eksplisitt bestemt at arbeidstakerne skal bli virksomhetsoverdratt etter jernbaneloven § 8 d. Dette innebærer i korte trekk at arbeidsforholdet i utgangspunktet overføres med de samme vilkårene som tidligere over til den nye arbeidsgiveren. Togrenholderne er ikke en av de yrkesgruppene som har et slikt særlig vern etter jernbaneloven.

 Wenche Bye og hennes kollegaer i Trondheim var tidligere ansatt i NSB Trafikkservice AS. I forbindelse med at det var usikkert hvem som skulle få oppdraget om togrenholdet, valgte NSB Trafikkservice å si opp alle sine togrenholdere i Trondheim. Dette har tidligere vært omtalt i Fri Fagbevegelse og Dagbladet. Dagbladet skrev også på lederplass at statsministeren burde si unnskyld til Bye. Saken ble også plukket opp på Nytt på Nytt, hvor Pernille Sørensen mente at Bye heller burde få en gullmopp enn sparken etter 40 år som renholder.  

Beholdt jobben, men ikke lønns- og arbeidsvilkår 

Det var Elite Service Partner AS som vant anbudet om togrenholdet. De ansatte alle togrenholderne i Trondheim som tidligere hadde vært ansatt i NSB Trafikkservice AS. I tillegg kjøpte de utstyret fra NSB Trafikkservice AS. Selv om Bye og kollegaene hennes fikk beholde jobbene som togrenholdere, beholdt de ikke lønns- og arbeidsvilkårene sine. Tvert imot gikk de ned i lønn, fikk kortere oppsigelsestid og ny prøvetid. 

Bye og kollegaene hennes mente at det hadde vært en virksomhetsoverdragelse etter reglene i arbeidsmiljøloven og brakte saken inn for Asker og Bærum tingrett. Der har retten nå i en enste

Asker og Bærum tingretts vurdering 

Tingretten kom til at det første vilkåret for virksomhetsoverdragelse var oppfylt. Avdelingen i Trondheim hadde vært en selvstendig økonomisk enhet. Tingretten viste til at det var en egen geografisk avgrenset avdeling som hadde drevet togrenholdet i Trondheim. De ansatte hadde også utelukkende jobbet ved denne avdelingen, og ikke andre avdelinger i selskapet. Avdelingen i Trondheim hadde hatt en egen budsjettpost og var klart avgrenset fra den øvrige virksomheten i selskapet. Det at avdelingen hadde behov for enkelte støttefunksjoner fra hovedkontoret, endret derfor ikke at enhetsvilkåret var oppfylt. 

Det andre vilkåret for virksomhetsoverdragelse – om overføring av enhet – var ikke bestridt oppfylt. Ved slike anbudskonkurranser har EU-domstolen slått fast at overføringsvilkåret er oppfylt for nye leverandører og underleverandører – selv om det ikke er en overføring etter den ordlyden.

Det tredje vilkåret om at virksomheten beholdt sin identitet var også oppfylt. Retten la da vekt på at de ansatte var de samme, at de rengjorde de samme togene, på det samme stedet og i stor grad med samme utstyr og at det er de samme sluttkundene som tidligere - togpassasjerene.  

Ved at retten har slått fast at det er en virksomhetsoverdragelse, vil togrenholderne dermed i utgangspunktet ha krav på å ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som de hadde tidligere i NSB Trafikkservice AS.  

LO-advokatene Nina Wærnes og Mette Hovik, bisto forbundet og medlemmene i saken