Virksomhetsoverdragelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilder avd Jan Arild Vikan
Jan Arild Vikan

Krav om fast ansettelse etter virksomhetsoverdragelse førte ikke frem

LO-advokatene

 

Et stort entreprenørfirmas bespisning var organisert slik at på de ulike anlegg ble dette ordnet på en kjøkkenrigg.


Kjøkkenriggene som ble benyttet på de ulike prosjektene ble alle leid inn fra et annet selskap som var eid av entreprenøren. Det var uten betydning hvilke kjøkkenrigger som ble benyttet. Entreprenøren bestilte følgelig ikke en bestemt brakke. Brakkene var alle identisk.


Kokkene, representert ved advokat Vikan i LO,  var de eneste faste ansatte i "kokkeavdelingen". Kokkeavdelingen er operativ i en kjøkkenbrakke i et prosjekt og forflyttes til en ny brakke når prosjektet er over. Det ble også benyttet prosjektansatte kokker som fikk oppsigelse når prosjekt ble avsluttet.


Det skulle organiseres et nytt prosjekt, og i utgangspunktet skulle selskapets eneste faste ansatte benyttes på dette prosjektet. Arbeidsgiver kom til at dette ble for dyrt og leide heller inn kokker fra ISS. Kokkene fikk dermed oppsigelse. Brakkene som ble benyttet i det nye prosjektet ble som før leid inn fra samme firma, de var identiske med de brakker som alltid ble brukt, de hadde tidligere vært brukt av entreprenøren, og brakkene ble som før fraktet til det aktuelle stedet av entreprenøren og koblet på vann og strøm.


Hålogaland lagmannsrett kom til at det ikke forelå virksomhetsoverdragelse og retten knytter identitetsvurderingen til brakkene på det prosjektet de aktuelle ansatte jobbet på før overføringstidspunktet.
  
LO-advokat Vikan er kritisk til rettens begrunnelse, og mener spørsmålet om virksomhetsoverdragelse for storkjøkken ikke kan knyttes til (manglende) overføring av personer.  Advokat Vikan kan heller ikke se at identiteten - om virksomhetene er nokså likeartede - er i behold med brakker som har vært brukt på et prosjekt, mens identiteten ikke er i behold når det benyttes brakker som har vært brukt på et annet prosjekt.


Han viser til at kundekretsen er den samme og aktiviteten før og etter overdragelse er den samme, og at dette må være tilstrekkelig for å kunne konstatere at det også har funnet sted en virksomhetsoverdragelse.


LO-advokat Vikan sier at saken, i samråd med forbundet, vil bli vurdert anket til Høyesterett.

Les Dommen på lovdata.