Viktige arbeidsrettssaker i Høyesterett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock Høyesterett

Viktige arbeidsrettssaker i Høyesterett

Høyesterett behandler saker av stor prinsipiell betydning utenfor den foreliggende sak. På områdene som LO-advokatene dekker, arbeidsrett, trygderett og yrkesskade mm, er det særlig syv saker det er verdt å følge med på. I dette innlegget omtaler vi sakene Høyesterett skal behandle høst/vinter 2020 og fire av sakene prosederes av LO-advokater. 

LO-advokatene

NAV-saken

Den 1. og 2. september skal Høyesterett behandle spørsmålet om NAV må betale saksomkostninger til LO-medlemmer som får juridisk bistand fra forbundet sitt.

NAV har anført at bistanden gis av forbundet, og at medlemmet dermed ikke har hatt utgifter som kan kreves dekket. LO-advokatene Jan Arild Vikan og Rune Lium bistår forbundet og medlemmet i denne saken.

Innleie - likebehandling

Den 13. og 14. oktober skal Høyesterett behandle likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven, og om innleide arbeidstakere har rett til selskapsbonus som tildeles andre ansatte. LO-advokat Stig Åkenes Johnsen m.fl. skal prosedere denne saken.

Alpha-saken - konkurs i forsikringsselskap

Den 20. og 21. oktober skal Høyesterett behandle Alphasaken, som vi tidligere har omtalt på LO-advokatenes Facebookside (1. april 2020). Det dreier seg om det danske forsikringsselskapet Alpha som gikk konkurs, og hvor en rekke ansatte ble stående uten yrkesskadedekning.

Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til er i første omgang om norske domstoler har domsmyndighet i sak mot det danske konkursboet. LO-advokat Lornts Nagelhus skal prosedere saken.

Hva er seksuell trakassering -« me-too sak»

8. og 9. desember 2020, midt i julebordsesongen, skal Høyesterett for første gang behandle grensene for hva som etter loven kan anses som seksuell trakassering, den såkalte «me-too saken», se LO-advokatenes Facebookside den 22. januar og 17. april.

LO-advokat Tina Storsletten Nordstrøm skal prosedere saken for medlemmet og forbundet.

Andre saker

I tillegg til disse sakene skal Høyesterett behandle tre andre saker som er viktig å få med seg for arbeidslivet:

- Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7, og om arbeidsgiver har fått rett til (ervervet) arbeidstakers oppfinnelse.

- Revisjon av sluttavtale i arbeidsforhold.

- Om avtale om erstatning etter yrkesskade kan endres etter avtaleloven § 36 (urimelig avtale). 

Omtale på LO-advokatenes Facebookside

På LO-advokatenes Facebookside vil vi omtale sakene, i tillegg til andre avgjørelser, lov- og forskriftsendringer, og andre aktuelle nyheter på våre områder.