unngå_tidsklemma_ved_midlertidige_ansettelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
5 playmo veiarbeidere foran varselskilt
Uitleg & tekst (flickr.com)

Unngå tidsklemma ved midlertidige ansettelser

LO juridisk har sett mange eksempler på at tillitsvalgte og saksbehandlere i forbundene er flinke til å fange opp ulovlige midlertidige ansettelser. De hjelper medlemmet med å fremme krav på fast ansettelse overfor arbeidsgiver, men så renner tida ofte bort på brevskriving, mange runder med avklaringsmøter, mv.

LO-advokatene

Hvis den ansatte fratrer kan det være for sent

I mellomtiden har den ansatte fratrådt fordi midlertidige ansatte ikke sies opp når tida er ute. I juridisk avdeling har vi fått inn flere saker hvor den ansatte har fratrådt før saken sendes inn. Da kan det være for sent.

Ingen grunn til å vente

Ved fratreden etter ulovlig midlertidig ansettelse må søksmål med krav på fast ansettelse tas ut innen åtte uker etter at den ansatte fratrådte. Den ansatte har som hovedregel ikke krav på å stå i stillingen mens saken pågår. Det aller beste er derfor å være så tidlig ute at saken kan bli løst i god tid før arbeidskontrakten utløper. Det er ingen grunn til å vente helt til den ansatte står på bar bakke.

Arbeidsgivere er også lydhøre og ansetter fast

Oftere enn man skulle tro går arbeidsgiverne med på krav om fast ansettelse hvis forbundet eller LOs juridiske avdeling får anledning til å bistå medlemmet før den ansatte blir pålagt å fratre. Reglene om midlertidig ansettelse kan være uklare og kompliserte, men erfaringsvis er mange arbeidsgivere lydhøre og gir etter, eller kommer med alternative løsningsforslag, når saken blir presentert tidsnok og tidlig kommer på "riktig spor".

Ikke la sakene bli liggende

Oppfordringen er derfor at disse sakene ikke blir liggende, men at de behandles med stor fremdrift, eller oversendes på et tidlig tidspunkt. Hvis saksbehandlere i forbundene "står fast i saken" kan mange spørsmål også avklares ved å ringe LO-juridiske sin vakttelefon.