Trygve Lie - LOs første jurist samlet dommer på papir

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto; Regjeringen

Trygve Lie - LOs første jurist samlet dommer på papir

Det er snart 100 år siden LO ansatte sin egen jurist; Trygve Lie.

LO-advokatene

Det er snart 100 år siden LO ansatte sin egen jurist; Trygve Lie. Noe av det første Lie gjorde som LO-advokat var å innhente dommer og annet rettsmateriale. På den tiden var det en svært tid- og ressurskrevende oppgave, og det var ikke mange andre enn Trygve Lie som kunne nyttegjøre seg materialet som ble innhentet.

Veldig mye er endret siden dengang. Det er enklere å få tilgang til dommer, og mange tillitsvalgte har juridiske kunnskaper som tidligere var forbeholdt den juridisk elite.

I dag er LO-advokatene blitt landets desidert største arbeidsrettsmiljø, men den viktigste jobben for medlemmene gjøres før som nå av LO sine 50 000 tillitsvalgte, de lokale avdelinger og ulike forbund.

Erkjennelsen av at kunnskap er makt er den samme, og gjennom LO-advokatenes Facebook gruppe, og andre portaler, kan alle i dag holde seg oppdatert om juridiske spørsmål som angår «folk flest».