telenordommen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Høysterettsbygningen. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Full seier i ny ansiennitetsdom fra Høyesterett

Høyesterett kom til at Telenors praksis med begrenset utvelgelseskrets var i strid med ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO-NHO. Oppsigelsen av arbeidstaker ble kjent ugyldig, og Telenor ble dømt til å betale arbeidstaker og EL og IT forbundets sakskostnader for alle instanser (totalt ca. 1,2 million).

LO-advokatene

Arbeidsgiver må ta utgangspunkt i ansiennitet 

Dagens dom i Telenorsaken må leses i sammenheng med Høyesteretts dom i Skanskasaken. I begge dommene slår Høyesterett fast at arbeidsgivere som er bundet av Hovedavtalen har påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitet ved nedbemanning. I begge dommene fremhever Høyesterett at ansiennitetsprinsippet er utgangspunktet ved den konkrete utvelgelsen av arbeidstakere, og vurderingen må med andre ord begynne der.

Ansiennitetsprinsippet kan bety at arbeidsgiver må håndtere omfattende prosesser

Høyesterett fremhever at det å følge ansiennitetsprinsippet vil kunne innebære at arbeidsgivere må håndtere omfattende utvelgelsesprosesser. Arbeidsgiver kan ikke legge opp til prosesser som fører til at ansiennitetsprinsippet helt mister sin betydning eller blir vesentlig svekket.

Utvelgelseskretser kan ikke begrenses slik at ansiennitetsprinsippet blir vesentlig svekket eller mister helt betydning

I Telenorsaken var utvelgelseskretsen begrenset til divisjon og geografi. Høyesterett uttalte imidlertid at utvelgelseskretsen ikke må følge grensene for en avdeling.

Høyesterett konkluderer med at ansiennitetsprinsippet anses å være vesentlig svekket. Konsekvensen for arbeidstaker var at hennes ansiennitet på 32 år mistet enhver betydning som utvelgelseskriterium.

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook og få informasjon direkte i din egen FB-feed.

Link til dommen