Tariffavtalt innsynsrett - GDPR ingen hindring!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©Mangostar - stock.adobe.com

Tariffavtalt innsynsrett - GDPR ingen hindring!

Tillitsvalgte opplever å ikke få innsyn i individuelle lønnsavtaler, ut over egne medlemmer. En slik nektelse vil ofte være i strid med tariffavtalt innsynsrett, men arbeidsgiver bruker GDPR som begrunnelse for å nekte.

LO-advokatene

I den nylig utgitte kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven, skriver vi på side 282, at personopplysningslovens regler ikke nødvendigvis innebærer begrensninger for spørsmålet om hvorvidt det foreligger tariffavtalt innsynsrett.

Vi hører stadig at tillitsvalgte ikke gis innsyn i individuelle lønnsavtaler, ut over egne medlemmer. En slik nektelse vil da ofte være i strid med tariffavtalt innsynsrett, men arbeidsgiver bruker GDPR som begrunnelse for å nekte. Justisdepartementet har bedt Datatilsynet om å gi innspill på om det er behov for en lovregulering av adgangen til å behandle personopplysninger med grunnlag i tariffavtaler.

Datatilsynet har nå besvart henvendelsen og gir klart uttrykk for at det i grunn ikke er nødvendig med en lovregulering.

Datatilsynet skriver: 

"Der det eksisterer en forpliktelse i tariffavtale til utlevering eller annen behandling av personopplysninger fra en virksomhet og til tillitsvalgte eller en fagforening, vil et aktuelt behandlingsgrunnlag kunne være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f."

Dette er altså i tråd med det LO-advokatene har hevdet! Datatilsynet støtter imidlertid likevel en lovendring, for å gjøre dette klinkende klart. Nettopp fordi regelverket p.t. ikke fremstår tilstrekkelig klart for de som skal anvende det. Og det er fornuftig. Brevet er vedlagt her.