Student tilkjent 250000,- i erstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Hermann Traub fra Pixabay

Student tilkjent 250 000,- kroner for avbrutte studier

LO har mange studentmedlemmer som trenger juridisk bistand i sitt ansettelse- og studieforhold. En slik sak ble behandlet av Agder lagmannsrett, og dom ble avsagt 09.02.2024.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Hovedspørsmålet i saken var om en pilotstudent skulle gis medhold i delvis refusjon av innbetalt studieavgift, se avtaleloven § 36 – som sier at urimelige avtaler kan settes til side som ugyldige.

Privat flyskole

Medlemmet begynte som student ved Pilot Flight Academy (PFA), en privat flyskole som markedsfører seg som «en av Europas største og mest moderne flyskole» og har avdelinger på Torp, Notodden og i USA. Pilotstudiet tar 2 år, hvorav det første året i all hovedsak består av teori, mens siste året består av praktisk flyvning.

Pilotstudiet kostet kr. 890.000,- og ble innbetalt i med 1/4 for hvert semester. I forkant av studiet inngås en kontrakt mellom studenten og PFA. Kontrakten inneholder ingen refusjonsrett av innbetalt semesteravgift for det tilfellet at studiet avsluttes.

Utviklet angst på grunn av nødlanding

Under en soloflyvning sommeren 2020 opplevde studenten feil med flyet han fløy, noe som medførte at han måtte nødlande. I etterkant av hendelsen utviklet studenten angst og var ikke i stand til å fly solo. Studenten var da ikke i stand til å fullføre studiet innen de frister som Luftfartstilsynet har satt, hvilket innebar at flyskolen terminerte kontrakten.

På termineringstidspunktet hadde studenten bare uført ca. 40% av flyvetreningen i studieprogrammet. Da flyvetreningen er det klart mest kostnadskrevende for skolen, mente studenten at det var urimelig at han ikke fikk refundert noe av studieavgiften. Han saksøkte derfor PFA med krav om delvis refusjon av skolepengene.

Tilkjent refusjon av studieavgift

Retten ga studenten medhold og finner at kontrakten med nullrefusjonsordning er kvalifisert urimelig. Studenten ble etter dette, som i tingretten, tilkjent refusjon av innbetalt studieavgift, men beløpet ble redusert fra 400 000,- til 250 000 kroner.

LO-advokat Eirik Pleym Johansen bistår studenten og Norsk flygerforbund i saken.