Staten_nekter_ å_betale_sakskostnadene_i_NAV-saker_til LO-medlemmer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
høyesterett bygning
Foto: AdobeStock

Staten nekter å betale sakskostnadene i NAV-saker til LO-medlemmer

Alle LO-forbund tilbyr rettshjelp til sine medlemmer i blant annet yrkesskadesaker. NAV nekter nå å betale sakskostnadene i saker hvor det er gjort feil hvis parten får rettshjelp fra et LO-forbund. Høyesterett skal nå ta stilling til om NAV kan kreve at LO-organiserte skal betale for NAVs feil gjennom sin medlemskontingent.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

En typisk sak 

Arbeidstaker utsatt for en yrkesskade, og kunne ikke fortsette i jobben. Avslag på uførepensjon ble omgjort etter klage fra LO-advokat. For arbeidstaker naturligvis stor betydning å få uførepensjon.

Rett på sakskostnader når man vinner frem 

Forvaltningsloven § 36 gir parter rett på dekning av sakskostnader hvis de vinner frem. NAV var derfor pliktig til å dekke sakskostnadene i saken. I oktober 2017 endret imidlertid NAV praksis, og har nektet å betale sakskostnadene hvis parten hadde fått rettshjelp fra en fagforening.

Ikke nok å ha rett, du må også få rett 

Rettshjelp i yrkesskadesaker mot NAV er en viktig fordel for medlemmene i Fellesforbundet og alle LO-organiserte. Rettshjelpen er med på å sikre at medlemmene ikke bare har rett, men at de også får rett. Fellesforbundets medlemmer vil ikke ha krav på fri rettshjelp fra staten. Denne saken gjelder også medlemmer som ikke får til å fortsette i jobben grunnet yrkesskade, og som i beste fall kun mottar 66 % av tidligere inntekt. Veldig få i en slik situasjon har penger til å betale en advokat . 

Rimelig at NAV betaler sakskostnader når avslagene er feil 

Det er rimelig at forvaltningen skal betale sakskostnader når man vinner frem med en klage. Det er vanskelig å forstå hvorfor NAV har endret praksis, og nå mener at det er LO-medlemmene gjennom sin medlemskontingent som skal betale kostnadene i saker de har gjort feil.  

Ved å forskjellsbehandle de organiserte, angriper staten en av fordelene som LO organiserte får gjennom sitt medlemskap. Hvis NAVs praksis blir stående, vil det svekke forbundenes mulighet til å opprettholde dagens gode rettshjelpsordning. 

Urimelig at det kun er de som har best råd som får dekning for sakskostnader 
NAVs praksis betyr at det er kun de som har råd til å betale advokat selv som vil få dekket sakskostnader hvis de vinner frem. Det er en urimelig forskjellsbehandling at det kun er de med mest ressurser som får dekning . 

Behov for å se NAV i kortene 

NAVs praksis er styrende for svært mange. Hvis NAV praktiserer reglene feil har det stor betydning. NAV skandalen med feil forståelse av EØS-reglene illustrerer hvor viktig det er at noen ser NAV i kortene. LO-forbundenes rettshjelpsordning er et viktig kritisk blikk på NAVs praksis, og da særlig i forhold til reglene om yrkesskade. Tannhelsesekretærenes kamp for å få yrkesskadeerstatning grunnet arbeid med kvikksølv er et eksempel på betydningen av rettshjelp fra Fagforbundet og LO.