Rett til pause

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av tre arbeidere som tar kaffepause
Johnér Images/Plattform / NTB PAUSE: Arbeidsgiver må sørge for lengden og plassering av pauser som ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Rett til pause

Pausen er noen ganger det beste i løpet av en arbeidsdag. Det er da vi arbeidstakere kan slappe av med kaffe, skravle med gode kollegaer og nyte en pust i bakken. Pauser er i alle fall viktige!

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Men hvor mange pauser har man egentlig krav på? Er det sånn at man har krav på fem minutters pause hver time? 

En pause hvis arbeidstiden varer over fem og en halv time 

Pauser har faktisk en helt egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 10-9. Der står det at arbeidstaker har rett til en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Det står ikke noe om hvor lenge denne pausen skal være. Men hvis arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen være minst en halv time

Lengden og plassering av pauser skal være regulert i arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven §14-6 (1) j og k. Tariffavtalen kan også ha regler om pauser. 

Departementet har sagt at hovedpausen som brukes til spising, skal fortrinnsvis legges til cirka midt på dagen og være av minst 20 min varighet. 

Altså har man ikke rett til fem minutters pause hver time hvis dette ikke står i arbeidsavtalen eller tariffavtalen. 

Alltid forsvarlig arbeidsmiljø 

Alle arbeidstidsordningen skal alltid være slik at arbeidstakeren ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (1). 

Det betyr at arbeidsgiver må sørge for lengden og plassering av pauser som ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Det betyr også at ulikt arbeid kan ha behov for ulik mengde av pauser. For eksempel vil arbeid under særlig ugunstige miljøforhold medføre behov for flere hvilepauser. Dette kan være arbeid i fjellanlegg, kjelleranlegg, bunkers, sjakter etc. Det sammen gjelder arbeidsoperasjoner som er gjentagende og ensformige og/eller kan gi belastningslidelser. 
  
Selv om det er hyggeligst å ha pauser sammen, og det nok er det beste for det psykososiale arbeidsmiljøet, har man ikke rett til å ha pausene samtidig. Arbeidsgiver kan bestemme at pauser skal avvikles etter tur. 

Er pausen arbeidstid? 

Neste spørsmål er om pausen skal regnes som en del av arbeidstiden eller kommer til fratrekk. Dette er også regulert i § 10-9. Dersom du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom (se arbeidsplassforskriften § 3-5 om spiserom), skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Det betyr at dersom arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren, er pausen en del av arbeidstiden.  

Pause og overtid 

Dersom arbeidstaker jobber overtid i mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstiden er over, skal arbeidstaker gis en pause på minst en halv time. Pausen skal regnes som en del av arbeidstiden også dersom den legges på arbeidstidens slutt.

Det skal betales overtidsgodtgjørelse på «overtidspausen». Men dersom den legges på slutten av overtidsarbeidet, skal den ikke medregnes i det totale regnskapet over hvor mange timer det er tillatt å arbeide selv om man får overtidsbetaling. 

Kan arbeidsgiveren skyve på pausene? 

Tidspunktet for pausene skal være bestemt på forhånd, men arbeidsgiveren kan forskyve pausen når forholdene gjør det nødvendig. 

Dersom arbeids art medfører at man ikke alltid kan fastsette pauser til et eksakt tidspunkt, må nok arbeidstaker akseptere ett visst slingringsmonn. Det betyr likevel ikke at pausene kan flyte fritt ila en åtte timers arbeidsdag.