Permitteringer - arbeidsgivers lønnsplikt - statens lønnsordning - dagpenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Stengt butikk med gitter foran inngangen. Foto.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Permitteringer - arbeidsgivers lønnsplikt - statens lønnsordning - dagpenger

Det oppstår en god del misforståelser om hvem som skal betale hva og hvor lenge til permitterte arbeidstakere. Det er fire forskjellige perioder med forskjellige regler, som gjør at det er forståelig at det oppstår misforståelser. Videre er ordningen der staten har overtatt deler av arbeidsgivers lønnspliktperiode, en ny midlertidig ordning, som har litt andre regler enn de som gjelder for arbeidsgivers lønnspliktperiode etter permitteringslønnsloven. Vi håper at denne artikkelen kan bidra til å gjøre det hele forståelig.

LO-advokatene

 De fire forskjellige perioder

1) Varslingstiden.

Alle permitteringer skal varsles etter nærmere regler, og varslingstiden er som hovedregel 14 dager. Den kan kun unntaksvis være 2 dager. I denne perioden arbeider den ansatte som vanlig og mottar lønn som vanlig. Etter dette starter permitteringen og går vi over til de neste 3 perioder. 

2) Arbeidsgivers lønnspliktperiode.

Den var før koronakrisen 15 dager, men er kortet ned til 2 dager med virkning fra 20. mars 2020. De samme regler som før, gjelder for denne perioden. Det gjelder alle som er permittert og arbeidsgiver skal betale full lønn. Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30. 

3) Statens "lønnsordning" - 3-20 dagers perioden

Nytt etter dette er statens «lønnsordning», som er 18 kalenderdager – mandag til fredag. Så starter den på en mandag, er den siste dagen onsdagen 3 uker senere. Denne ytelsen gis til alle, også de som ikke har rett til dagpenger, men begrenset oppad til et beregningsgrunnlag på 6 G. Du får full lønn så lenge du tjener under 6 G. Du får ingen kompensasjon for det du tjener over 6 G. Ved beregning av ytelsen legges det til grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 kalenderdager, innebærer den at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn. 

4) Dagpenger for de som har krav på dette.

I en midlertidig periode gis 80% av inntekt opp til 3 G (ca. 300.000) og 62,4 prosent av inntekt mellom 3 G og 6 G (ca. 600.000).      

Oppsummert ved 100% permittering

• Full lønn i varslingstiden (14 dager – unntaksvis 2 dager). 

• Full lønn i arbeidsgivers lønnspliktperiode på 2 arbeidsdager – forlenges tilsvarende ved delvis permittering. 

• Full lønn fra staten i 18 kalenderdager (mandag – fredag) etter at arbeidsgivers lønnspliktperiode er utløpt. Antallet dager er lik for alle permitterte, uavhengig av permitteringsgrad. Gjelder alle permitterte, også studenter og de over 67 år. 

• Etter statens lønnspliktperiode dagpenger for de som har rett til dette (et av kravene er minst 40% permitteringsgrad). 

Hva skjer ved delvis permittering? 

Enda flere misforståelser oppstår ved delvis permittering. Nedenfor er dette nærmere forklart og til slutt gis noen regneeksempler.  

  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode - totalt 2 hele arbeidsdager

Arbeidsgivers lønnsplikt er 2 hele arbeidsdager – logikken er at alle arbeidsgivere skal betale for 2 fulle arbeidsdager, uavhengig av permitteringsgrad – det skal koste like mye for hver permitterte arbeidstaker – dvs. to fulle dager med lønn. Eller for å si det på en annen måte – enhver arbeidstaker har krav på to fulle dager med lønn mens de er permittert.  

• Det betyr at en som permitterer 100% må betale 2 hele arbeidsdager 100% lønn. 2 arbeidsdager x 100% = 200. 

Dette regnestykket skal gå opp for alle permitteringsgrader. 

• En arbeidsgiver som permitterer 50% skal også betale to hele arbeidsdager permitteringslønn. I og med at arbeidstakeren også jobber 50%, oppnås disse to hele dager med permitteringslønn først etter 4 arbeidsdager. 4 arbeidsdager x 50% = 200. Den som er 50% permittert, har da fått like mye penger fra arbeidsgiveren som den som er 100% permittert, for de første to dager uten arbeid – men for den delvis permitterte er det da spredd utover flere dager.  

• For en som er 40% permittert, spres arbeidsgivers lønnsplikt ut over 5 dager. 5 arbeidsdager x 40% = 200. 

• For en som er 15% permittert, spres arbeidsgivers lønnsplikt ut over 13,33 arbeidsdager. 15 arbeidsdager x 13,33% = 200. 

  • Statens lønnspliktperiode – 18 kalenderdager (mandag til fredag)

For staten gjelder ikke det samme som for arbeidsgivers lønnspliktperiode. Den forskyves ikke på samme måte ved delvis permittering og beregningen følger ikke beregningen for sykepenger. Lønnsplikten starter etter at arbeidsgivers lønnspliktperiode er utløpt og varer så i 18 kalenderdager (mandag til fredag), uavhengig av permitteringsgraden. Dvs. at statens kostnader blir lavere ved delvis permittering. Det koster staten mest ved 100% permitteringer i disse 18 dagene. 

Etter 18 dagers perioden er utløpt, vil de som har krav på dagpenger få dette. Da gjelder at permitteringsgraden må være minst 40%. 

De som er permittert fra deltidsstillinger, vil også få lønn fra staten i 18 kalenderdager. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

  • Dagpenger

- Du må være minst 40 % permittert
- Du må ha tjent minst 74 894 kroner (0,75 G) det siste året, eller 224 681 kroner (2,25 G) de 3 siste årene
- Du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden

Noen eksempler

100 % permittert:

Full lønn under varslingstiden (14 eller unntaksvis 2 dager)

2 dager full lønn fra arbeidsgiver. 

Deretter: 

18 kalenderdager (mandag til fredag) full lønn fra staten (grunnlaget begrenset oppad til 6G). 

Deretter 100% dagpenger hvis man oppfyller vilkårene. 

50 % permittert: 

Full lønn under varslingstiden (14 eller unntaksvis 2 dager)

4 arbeidsdager full lønn fra arbeidsgiver (4 x 50% normal lønn for jobben man gjør og 4 x 50% for arbeidsgivers lønnsplikt som er 2 hele dager). 

Deretter:  

50% lønn fra arbeidsgiver (normal lønn for jobben man gjør i 50% stillingsbrøk)

18 kalenderdager 50% lønn fra staten (grunnlaget begrenset oppad til 6 G). 

Deretter 50% lønn fra arbeidsgiver + 50% dagpenger hvis man oppfyller vilkårene. 

40% permittert: 

Full lønn under varslingstiden (14 eller unntaksvis 2 dager)

5 arbeidsdager full lønn fra arbeidsgiver (5 x 60% normal lønn for jobben man gjør + 5 x 40% for arbeidsgivers lønnsplikt som er to hele dager). 

Deretter 

60% lønn fra arbeidsgiver (normal lønn for jobben man gjør i 60% stillingsbrøk)

18 kalenderdager 40% lønn fra staten (grunnlaget begrenset oppad til 6 G). 

Deretter 60% lønn fra arbeidsgiver + 40% dagpenger hvis man oppfyller vilkårene. 

15% permittert: 

Full lønn under varslingstiden (14 eller unntaksvis 2 dager)

13,33 arbeidsdager full lønn fra arbeidsgiver (13,33 x 85% lønn for jobben man gjør og 13,33 x 15% for arbeidsgivers lønnsplikt som er to hele dager)

Deretter

85% lønn fra arbeidsgiver (normal lønn for jobben man gjør i 85% stillingsbrøk)

18 kalenderdager (mandag – fredag) 15% lønn fra staten (grunnlaget begrenset oppad til 6 G). 

Deretter kun 85% lønn fra arbeidsgiver (ikke rett til dagpenger).