Permittering_og_EØS-borgere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Koronavirus
Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Permittering og EØS-borgere

For personer som har et annet bostedsland enn Norge, men som har arbeidet i Norge, gjelder særlige regler. Reglene er forskjellige, avhengig av hvor ofte personen reiser til hjemlandet i perioden han/hun arbeider i Norge.

LO-advokatene

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om aktuelle rettslige spørsmål ifb med Koronaviruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes Facebook-gruppe.

 

Opprettholdelse av retten til dagpenger

For å opprettholde krav om dagpenger ved permittering fra Norge, må personene oppholde seg i Norge, og ikke reise til hjemlandet før han/hun melder seg arbeidsledig/søker om dagpenger fra Norge. Kortvarige hjemreiser før søknad om dagpenger kan være tillatt, men forholdet bør avklares nærmere med NAV før hjemreisen. Dersom personene reiser til bostedslandet, kan vedkommende risikere at lovvalget endres og han/hun må søke om arbeidsledighetstrygd fra bostedslandet, og etter bostedslandets regler.

EØS-borgere som reiser hjem minst en gang pr uke, anses å være grensearbeidere etter trygdeforordningen. Denne gruppen kan søke om dagpenger fra Norge og kan oppholde seg i bostedslandet under arbeidsledigheten ved helt eller delvis permittering. Ta likevel opp situasjonen med NAV før avreise til bostedslandet.

Tilsvarende gjelder andre EØS-borgere som jobber i rotasjonsordning og reiser til bostedslandet ved turnusfri. Forutsetningen er at turnusen er regelmessig og at vedkommende har pleid å reise hjem i friperiodene.

 

Nærmere om retningslinjer / regelverk NAV

NAVs praktisering av regelverket er nærmere omtalt på følgende nettsider:

Skulle personen befinne seg i bostedslandet på permitteringstidspunktet og i tillegg være i karantene, kan det søkes om dagpenger via NAVs nettsider. Ved tekniske eller andre feil, bør det sørges for at søknaden i tillegg sendes inn pr e-post for å få denne registrert. Eventuelle tilføyelser til og/eller mangler ved søknaden kan håndteres i etterkant.