Oppsigelse_og_avskjed_som_følge_av_straffbare_forhold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
et bord med fire stoler bak, fra en rettssal
Morten Løberg/Samfoto/NTB Scanpix

Oppsigelse og avskjed som følge av straffbare forhold

Dersom en  arbeidstaker begår straffbare forhold som privatperson, så er det normalt arbeidsgiver uvedkommende, med mindre de straffbare forhold direkte (eller i det minste indirekte) har sammenheng med arbeidsoppgavene eller den særlige tillit som kreves for stillingen.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Unntaksvis kan straffesaken også få betydning for ansettelsesforholdet, og LO-advokat Jan Arild Vikan har nylig bistått et medlem i NTL  i en slik sak.  

Tingrett- og lagmannsrettsbehandlingen

En arrestforvalter ble gitt avskjed fra politiet  for å ha slått sin samboer. Han klaget avskjeden til overordnet ansettelsesorgan. Tiden gikk, han ble domfelt i tingretten  og  fikk etterhvert behandlet straffesaken i lagmannsretten. Der ble han enstemmig frifunnet, både for straff og det sivile kravet på oppreisning/erstatning fra (ex) samboeren.  

Lagmannsretten fant det bevist at han hadde tildelt (ex) samboeren et slag med albuen,  men retten mente slaget kunne være en reflekspreget handling utløst av sterk og plutselig smerte som følge av at (ex) samboeren hadde tatt «balletak» på han.  

Klage på vedtak fra arbeidsgiver

LO-advokat Jan Arild  Vikan leverte støtteskriv til klagen og politiet omgjorde vedtaket på avskjed  og arrestforvalteren fikk jobben tilbake. Han fikk også lønn for tiden han hadde vært uten arbeid (ca 10 måneder), samt oppreisning på kr 75 000 og omkostninger til advokatbistand.  

Politiet valgte imidlertid å gi han en ordensstraff etter reglene i statsansatteloven paragraf 25, med 6 måneders ansiennitetstap. Vedtaket ble påklaget med henvisning til lagmannsrettens frifinnelse. Sentralt  ansettelsesråd opphevet også dette vedtaket, og han  ble tilkjent ytterligere kr 25 000 i oppreisning, pluss og omkostningene ved klagen. 

 Beviskravene  er forskjellige i sivil- og straffesaker, men saken viser at arbeidsgiver, klage- og forvaltningsorgan kan få problemer hvis de ikke forholder seg lojalt til de vurderinger som domstolene har gjort i straffesaken når de vurderer om det skal ilegges arbeidsrettslige sanksjoner.