Oppsigelse på grunn av fravær grunnet karantene etter utenlandsreise

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Oppsigelse på grunn av fravær grunnet karantene etter utenlandsreise

Dom fra Midtre Hålogaland tingrett – oppsigelse på grunn av fravær grunnet karantene etter utenlandsreise – vunnet enstemmig – oppreisning 70.000 kr.

LO-advokatene

Vi har hatt flere saker der arbeidstakeren blir sagt opp på grunn av fravær grunnet karantene etter utenlandsreise. Arbeidsgiver anfører da gjerne at fraværet er å anse som skoft. I denne saken søkte arbeidstaker om ferie fordi vedkommende skulle reise til utlandet. Dette var arbeidsgiver kjent med. Ferien arbeidstakeren søkte om var 8 dager. I tillegg ble det innvilget 3 ekstra dager med lønn. Karantenetiden var 10 dager. For arbeidsgiver burde det jo da ha fremstått som åpenbart at arbeidstakeren ikke forsto at karantenen også måtte avvikles innen disse 11 dager. Fra dommen:

«Det er ubestridt at både arbeidstaker og arbeidsgiver visste at innreisekarantenen var på 10 dager. Arbeidsgiver mener arbeidstaker plikter å avvikle karantenen i ferien. Arbeidsgiver har ikke gitt noen forklaring for retten om hvordan arbeidsgiver mente arbeidstaker skulle kunne gjennomføre den 10 dagers karantenen i løpet av en 8 dagers ferie, eller totalt 11 dagers fri, men har erkjent at «regnestykket ikke går opp».

Det ble fra arbeidstakers side anført at arbeidsgiver har en omsorgsplikt for arbeidstakerne og at det er en del av denne omsorgsplikten å gjøre vedkommende oppmerksom på at ferieplanene ikke går i hop med karantenekravet. Retten var enig i dette:

«Retten finner at det må ha vært åpenbart for arbeidsgiver at det ikke var reell mulighet for arbeidstaker å avvikle innreisekarantenen i den innvilgede ferien. Arbeidsgiver har ikke på noe tidspunkt kommunisert til arbeidstaker at hun ikke hadde reell mulighet for å avvikle innreisekarantenen etter utenlandsturen i den innvilgede ferien og at hun for eksempel burde søke om permisjon uten lønn for å avvikle karantenen etter endt ferie. Retten finner at arbeidsgiver har en omsorgsplikt overfor sine ansatte som tilsier at arbeidsgiver burde klargjort dette for arbeidstaker. Retten vil også bemerke at det ikke var vedtatt sentrale regler om hvorvidt karantene skulle avvikles i ferietiden og at innreisekarantene var relativt nye regler grunnet pandemien

Arbeidstakeren ble bistått av advokat Faruk Resulovic.