Oppsigelse av statsansatt kjent ugyldig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Siv Dolmen Bilde av lovsamling og tastatur

Ugyldig oppsigelse av statsansatt

Tingretten kom til at oppsigelse av statsansatt var ugyldig. Den statsansatte beholder jobben, og fikk 50 000 i oppreisningserstatning.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Skriftlig advarsel dannet ikke grunnlag for oppsigelse

Arbeidsgiver hadde gitt den statsansatte skriftlig advarsel (tjenstlig tilrettevisning), 1 år før oppsigelsen. Tingretten kom til at den statsansatte etter advarselen hadde utført sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende. Forholdene som begrunnet advarselen kunne derfor ikke danne grunnlag for oppsigelse.

Fratok den ansattes arbeidsoppgaver

Forut for oppsigelsen hadde arbeidsgiver besluttet at den statsansatte skulle fratas noen arbeidsoppgaver, uten at den statsansatte fikk tildelt tilstrekkelig med nye oppgaver. Tingretten uttalte at arbeidsgiver hadde styringsrett på hvilke arbeidsoppgaver den statsansatte skulle tildeles.

Hvis arbeidsgiver tar fra arbeidsoppgaver, må den statsansatte tildeles nye. Tingretten konkluderte med at det i denne saken forelå en såkalt de facto oppsigelse ved at hun ble fratatt arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver ble også kritisert for å bruke styringsretten uten forutgående involvering av arbeidstaker.

Den statsansatte hadde hatt helseutfordringer. Tingretten uttalte videre at arbeidsgiver har en vid plikt til å legge til rette for at arbeidstaker kan utføre jobben med helseutfordringer. Hvis det ikke er mulig å tilpasse, plikter arbeidsgiver å se etter annet passende arbeid i hele virksomheten.