Nyansatt-og-rett-til-sykepenger?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne i sofa som pusser nesen. Papirlommetørkle og nesespray. Foto.
Foto: Adobe Stock

Nyansatt og rett til sykepenger?

Den som begynner i ny jobb uten å ha vært i jobb på fire uker, har som hovedregel ikke krav på sykepenger ved sykefravær. Her kan du lese mer om regelen og enkelte unntak

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Krav om å ha vært i arbeid i fire uker for å få sykepenger 

Etter folketrygdloven § 8-2 må den sykemeldte ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidsuførheten inntraff, for å ha rett til sykepenger.

Dette betyr at du har rett til sykepenger hvis du har begynt i nytt arbeidsforhold direkte fra et annet arbeidsforhold. Hvis det har vært et opphold på 4 uker mellom fratredelse fra forrige stilling og tiltredelse i ny stilling har du derimot ikke rett til sykepenger. 

Arbeidsgiver ikke ansvarlig de fire første ukene 

Arbeidsgiver er etter loven ikke ansvarlig for ansattes sykefravær de fire første ukene. Nyansatte som kommer direkte fra annen jobb, får derfor sykepenger de fire første ukene dekt direkte av NAV.

Unntak ved yrkesskade 

Fireukers regelen er begrunnet med at det er rimelig å stille et krav om tilknytting til arbeidslivet før man har rett på sykepenger. Det vil imidlertid være urimelig om sykefravær som skyldes forhold på jobben ikke skal gi rett til sykepenger. Sykefravær som skyldes yrkesskade gir derfor alltid rett på sykepenger. Det betyr at hvis du skader deg på jobben første dag på jobben, så vil du likevel ha krav på sykepenger.

Unntak i tariffavtale 

Enkelte tariffavtaler har regler som også sikrer nyansatte rett til sykepenger. På statlig sektor følger det av hovedtariffavtalen § 18 første ledd at arbeidstaker har krav på full lønn fra ny arbeidsgiver når man har «tiltrådt» stillingen/tjenesten. Departementet har i sin kommentar uttalt at det er "et vilkår for utbetaling av lønn under sykdom at arbeidstakeren ikke bare er ansatt, men at vedkommende også fysisk har møtt frem på arbeidsstedet for å begynne i arbeidet". 

Bruk av egenmelding 

Det at nyansatte kan ha rett på sykepenger er ikke det samme som at de også kan benytte egenmelding ved sykdom. For å benytte egenmelding er det et krav om at arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst to måneder, se folketrygdloven § 8-24 første ledd. 

Bestemmelsen har noen unntak ved permitteringer/permisjoner mm, men hovedregelen er klar: Den som har kortere ansettelsestid enn to måneder må ha legemelding som bekrefter sykdom for å ha rett til sykepenger.