Ny_kommentarutgave_til_Hovedavtalen_LO_-_NHO_fra_Gyldendal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
forsiden på en bok i grønt omslag

Ny kommentarutgave til Hovedavtalen LO-NHO fra Gyldendal

Hovedavtalen LO-NHO inneholder i stor utstrekning generelle og overordnede prinsipper som ofte gir liten veiledning i konkrete saker. Historikken bak bestemmelsene er noen ganger vanskelig tilgjengelig, også for organisasjonene selv.

LO-advokatene

LO og NHO har i mange år publisert sine kommentarer til Hovedavtalen, men det er tradisjon for at disse kommentarene har vært nokså korte og overfladiske uten å utpensle detaljer eller at uklare spørsmål settes på spissen.

Tidligere leder av NHOs arbeidsrettsavdeling,Erik Aagaard, har i mange år publisert sine kommentarer til Hovedavtalen LO-NHO i et hefte på ca 100 A4 sider. Aagaards kommentarer går mer i dybden enn det kommentarene fra LO og NHO gjør, og heftet er mye brukt som oppslagsverk av alle parter. Den alminnelige oppfatning er at Aagaards kommentarer gjennomgående er innsiktsfulle og nøytrale i formen, men hans bakgrunn fra NHO skinner noen steder igjennom teksten.

Gyldendal har også gitt ut en kommentarutgave til Hovedavtalen LO-NHO, skrevet av Per Helge Mork. Det er noen år siden denne boka ble oppdatert. Boka har vært lite brukt som oppslagsverk blant advokater og kommentarene er noen steder så knappe at de ikke sier noe mer enn det som følger direkte av avtaleteksten.

Gyldendal lanserer i juni 2020 en helt ny kommentarutgave til Hovedavtalen. Denne gang er boka skrevet av Einar Stueland, som i mange år bl.a. var advokat og utreder i LOs juridiske avdeling. Boka er vesentlig mer omfangsrik, den er på over 500 sider, og Arbeidsrettens praksis og andre kilder har fått en langt mer fremtredende plass enn den forrige kommentarutgaven fra samme forlag.

Boka lanseres i juni 2020, og kan forhåndsbestilles fra forlaget