Nettmøte med NAV

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NAV sine jurister stiller til nettmøte og besvarer spørsmål på LO-advokatenes Facebook side

Førstkommende fredag, den 19. juni kl. 1100-1400 stiller direktør for Juridisk seksjon i NAV Haakon Hertzberg og tre-fire av NAV sine jurister til nettmøte på LO-advokatenes Facebookside.

LO-advokatene

Alle som er med i Facebookgruppa kan da sende inn spørsmål om forståelsen av regelverket, saksbehandlingen og få svar fra NAVs toppjurister. Av kapasitetshensyn er spørsmålene konsentrert om Koronareglene, ikke generelle spørsmål om vilkårene for uførepensjon mv.

NAV har fått mye kritikk for sen saksbehandling, samtidig har de som jobber i NAV hatt ekstremt  mye å gjøre. Frem til mandag denne uken hadde NAV mottatt 465 000 dagpengesøknader siden koronakrisen startet, og har totalt behandlet om lag 230 000 dagpengesøknader. Bare i løpet av forrige uke ble det fattet 25 900 vedtak. 

Onsdag denne uken hadde NAV utbetalt 15 milliarder kroner til arbeidssøkere siden starten av koronakrisen, hhv 3,8 milliarder i forskudd på dagpenger, 7,1 milliarder i dagpenger og 4,2 milliarder i lønnskompensasjon til permitterte. 

Koronakrisen har vært en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og mange arbeidstakere har opplevd å måtte vente svært lenge på utbetalinger. Krisen traff arbeidsmarkedet brått og hardt og i løpet av to uker fikk Norge den høyeste arbeidsledigheten siden krigen. NAV har måttet yte mer og løse kompliserte oppgaver raskere enn noen gang før. Mange ansatte har jobbet på spreng for å løse utfordringene, slik at arbeidstakere kunne få pengene sine så fort som mulig. Alle har ennå ikke fått det de har krav på, og det er mange som har stilt krav til NAV. NAV har f.eks. håndtert 12 anmodningsvedtak fra Stortinget, som berørte NAVs ytelser og ordninger. De fleste krevde endringer i regelverk, eller et helt nytt regelverk med omfattende juridiske avklaringer.  

Det er bl.a. gjennomført en forskuddsordning for dagpenger, løsninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere, inntektssikring for lærlinger, bedre vilkår for enkeltbrukere og arbeidsgivere innenfor flere ordninger, og automatisering av saksbehandling innenfor flere ytelser. Den 9. juni ble også ordningen med lønnskompensasjon for permitterte satt på lufta. For å håndtere alle endringene og søknadene har NAV forenklet rutiner, omdisponert i overkant av 500 ansatte og rekruttert 646 nye medarbeidere. De siste 8 ukene har NAV saksbehandlet flere dagpengesøknader enn i hele 2019, samtidig som det har vært normal drift på de fleste andre områder.

Førstkommende fredag har altså alle en mulighet til å sende inn juridiske spørsmål til NAV og få svar direkte på LO-advokatenes Facebook side.