Medlem vant i lagmannsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsbilde: AdobeStock

Medlem vant i lagmannsretten: - Var arbeidstaker, ikke oppdragstaker

Husker du saken om kulturarbeideren som krevde fast ansettelse? Nå er dommen kommet fra Hålogaland lagmannsrett. Creo og medlemmet fikk fullt gjennomslag. Retten kom enstemmig til at musikeren i midnattskonsertene var arbeidstaker, og ikke oppdragstaker.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

I likhet med mange andre kulturarbeidere hadde musikeren kun vært på oppdrag, i dette tilfelle for en menighet, på ettårskontrakter. Han gikk til søksmål for å få fast ansettelse, og krevde også etterbetaling for pensjon og feriepenger for de årene han hadde hatt oppdrag for menigheten.

Ugyldig avtale 

Lagmannsretten mente, som tingretten, at avtalene som selvstendig oppdragstaker var ugyldig, og at det i realiteten forelå et arbeidstakerforhold.

Medlemmet vant frem med det aller viktigste og det mest prinsipielle, nemlig at han er fast ansatt og har krav på etterinnmelding i menighetens pensjonsordning og krav på ferietid og feriepenger.

Det ble avsagt dom for fast ansettelse i 63 % stilling hos Tromsøysund sokn - i tillegg dom for:

  • Krav på etterbetaling av lønn med kroner 24 991, pluss forsinkelsesrenter
  • Etterinnmelding i tjenestepensjonsordning fra 1. januar 2013
  • 100 000 – hundretusen – kroner i oppreisningserstatning
  • Idømte saksomkostninger med 950 000,- kroner

Gratulerer til medlemmet, musikermiljøet og Creo som ble bistått av LO-advokat Lars Christian Fjeldstad.