Midlertidig ansettelse av lærer skal avgjøres av Høyesterett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock Norges Høyesterett

Midlertidig ansettelse av lærer skal avgjøres av Høyesterett

Senere denne måned skal Høyesterett behandle lovlighet av midlertidig ansettelse for lærer, en sak som har stor betydning for mange ansatte i skoleverket

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk

LO-advokat Lornts Nagelhus bistår forbundet og medlemmet i denne saken for Høyesterett.

Arbeidstaker er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk. Fra 20.02.2017 – 1.8.2020 var hun sammenhengende ansatt som lærer. Ansettelsene var dels for fylle et midlertidig behov og dels som vikar for andre. Ansettelsene ble foretatt med grunnlag i opplæringslova § 10-6 – «lærer uten godkjent utdanning».

I de tre skoleårene hvor hun var vikar, utgjorde antall årsverk innenfor stillingskategorien «lærer uten godkjent utdanning» mellom 1 og 3. tillegg arbeidet tilkallingsvikarer mellom ett og ett og halvt årsverk og vikarbehovet for øvrig var mellom 6 og 8 årsverk for skolesektoren.

Stabilt høyt sykefravær med tilhørende arbeidskraftsbehov

Kommunen har og ansatt assistenter innenfor skole og også andre sektorer og har hatt et stabilt høyt sykefravær med tilhørende arbeidskraftbehov.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast. Lovgiver har i arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) bestemt at et midlertidig ansettelsesforhold skal gå over til å være en fast ansettelse etter tre, alternativt fire år. Kommunen mener at det ikke gjelder noen tre-/fireårsregel fordi grunnlaget for ansettelsene er å finne i særlovgivningen, her opplæringsloven.

Fireårsregelen

Arbeidstaker er uenig i dette og har vist til at midlertidig ansettelse begrunnet i manglende lovbestemte kvalifikasjonskrav ble omfattet av dagjeldende fireårsårsregel ved vedtakelsen i juni 2005 og videreført senere.

EU/EØS direktiv 1999/70/EF gjelder også for norsk arbeidsrett og ved implementeringen av direktivet ble det ikke unntatt noen bransjer eller sektorer fra anvendelsesområdet. Det er derfor gjort gjeldende at det er uten betydning om den midlertidige ansettelse er gjort i medhold av arbeidsmiljøloven eller opplæringsloven.

Høyesteretts dom kan ventes i løpet av oktober.