Medlem fikk kr. 80 000 i erstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©Tyler Olson - stock.adobe.com

Tømrer fikk kr 80 000 i erstatning etter ugyldig oppsigelse

Forrige fredag avsa Oslo tingrett dom om at oppsigelse av tømrer var ugyldig

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa. 

Arbeidsgiver påsto at arbeidstaker hadde omfattende bruk av firmabil til private formål, dårlig arbeidsprestasjon i form av manglende effektivitet, unøyaktighet, mangelfull prioritering av arbeidsoppgaver og dårlig resultatoppnåelse.

Oppsigelsen var urimelig

Retten foretok en grundig gjennomgang av anførsler og bevis og konkluderte at det faktiske forhold i oppsigelsesgrunnlaget ikke fremstår som dekkende og korrekte og i noen tilfeller heller ikke rimelige.

Arbeidstaker fikk 80 000 i oppreisningserstatning, og retten viste til at oppsigelsen var urimelig for arbeidstaker, og at i tillegg tydet mye på at saksbehandlingen ikke var forsvarlig.

Arbeidstaker var organisert i Fellesforbundet, og var bistått av LO-advokat Eirik Pleym-Johansen.