Meddommere i stillingsvernssaker - habilitet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av lovbok og noen som skriver på et tastatur
Foto: LO/Siv Dolmen

Meddommere i stillingsvernssaker - habilitet

Oslo tingrett avsa denne uke en kjennelse hvor arbeidsgiver hevdet at en meddommer var inhabil.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Det ble anført at meddommeren, som er forbundssekretær i et forbund tilsluttet LO, hadde «for tett tilknytning» til LOs juridiske avdeling. To av LOs advokater er prosessfullmektiger for medlemmet i saken. Det var primært ansettelsesforholdet i forbundet som ble påberopt. Det forelå ikke nært vennskap eller andre personlige forhold mellom meddommeren og LO-advokatene som kunne tilsi inhabilitet.

Innsigelsen ble avvist. Tingretten viser i sin kjennelse til en rekke avgjørelser som underbygger at ansettelse i et LO-forbund i seg selv ikke er en «særlig grunn» som tilsier at dommeren skal vike sete.