Lønnstyveri - dom i sak om avskjed

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det norske riksvåpenet

Lønnstyveri - dom i sak om avskjed

Lønnstyveri - overførte lønn til seg selv i strid med arbeidsgivers instruks og fikk avskjed. Avskjeden ble kjent ugyldig og arbeidsgiver ble dømt til å betale 530 000,- kroner i erstatning.

LO-advokatene

Den sentrale delen i selskapets begrunnelse for avskjed i denne saken var arbeidstakers overføring av 100 % av lønn. Dette var i strid med arbeidsgivers instruks om overføring av kun 50 % lønn til alle.

Tingretten mente avskjeden var ugyldig, men den ble opprettholdt som oppsigelse. Lagmannsretten, som nylig avsa dom (19.08. 2021), kom til et annet resultat og mente at det verken var grunnlag for avskjed eller oppsigelse.

Lagmannsretten legger til grunn at selskapet på det aktuelle tidspunktet ikke hadde som realistisk mål å utbetale all utestående lønn, men heller ville sikre de ansatte økonomisk ved å permittere dem med rett til å søke dagpenger hos NAV.

Lagmannsretten mener arbeidsgivers instruks er i strid med vedtatt ( kommende) straffebestemmelse som rammer «lønnstyveri», i straffeloven,§ 395. -På samme måte som arbeidsgiver ikke kan stjele fra utenforstående for å betale sine regninger, kan bedriften ikke la være å innfri arbeidstakeres lønnskrav for å dekke krav fra andre kreditorer. Lagmannsretten mener lovgivers kriminalisering av slike forhold viser at arbeidsgivers instruks i særlig alvorlig grad tilsidesatte arbeidstakernes rettigheter og at instruksen er sterkt klanderverdig. Det var derfor ikke grunnlag for verken avskjed eller oppsigelse.

Arbeidsgiver ble dømt til å betale ca 530 000,- kroner i erstatning til arbeidstaker og fulle saksomkostninger. Dommen er enstemmig.

 

LO-advokat Eirik Pleym Johansen bisto arbeidstaker og forbundet i denne saken.