Lønnstrekk - arbeidsgiver måtte tilbakebetale det dobbelte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilder av norske sedler

Lønnstrekk:  arbeidsgiver måtte tilbakebetale det dobbelte!

Arbeidsgiver foretok trekk i lønn med 70 000 kr. - ble dømt til å betale arbeidstaker 150 000 kroner.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Lønnstrekk uten skriftlig samtykke fra arbeidstaker er en tilbakevendende problemstilling, og en slik sak ble behandlet i Kristiansand tingrett i midten av juli i år.

Selskapet Proff Parkett hadde gjort trekk i lønnsutbetalinger; dels begrunnet i korrigeringer av timesarbeid/akkord, dels bruk av firmabil, og dels kjøp av verktøy. Partene var enige om at lønnstrekkene samlet utgjorde ca 70 000 kroner.

Uten skriftlig forhåndsavtale

Kristiansand tingrett fant det ikke bevist at lønnstrekkene var hjemlet i skriftlig forhåndsavtale, jf. aml. § 14-15 andre ledd bokstav c. Lønnstrekkene var dermed ulovlige og arbeidsgiver ble dømt til å tilbakebetale beløpet i sin helhet, med renter.

Tilkjent alle saksomkostninger

I småkravsaker kan den som får medhold normalt kun bli tilkjent advokatutgifter med 20 % av sakens tvistesum, jf. tvisteloven § 10-5. Tingretten fravek hovedregelen. Alle sentrale bevis var kjent før søksmålet, saken var ikke tvilsom og rimelighetshensyn tilsa da etter rettens syn at arbeidstaker også fikk tilkjent fulle saksomkostninger, ca 80 000 kroner.

Samlet ble arbeidsgiver dermed dømt til å betale 150 000 kroner, i tillegg til egne utgifter til advokat.

LO-advokat Silje Solberg bisto medlemmet og forbundet i saken.

Kontakt