Lønnskrav på grunn av urettmessig permittering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den norske løve

Lønnskrav på grunn av urettmessig permittering

Ansatt vant mot tidligere arbeidsgiver i krav om lønn på grunn av urettmessig permittering.

LO-advokatene

Arbeidstaker ble permittert, men fikk ikke dagpenger fordi NAV mente permitteringen var ulovlig.

Arbeidstaker hadde derfor lønnstap for permitteringsperioden. Søndre Østfold tingrett gav nylig vårt medlem rett i at permitteringen ikke hadde saklig grunn. Hun skulle derfor ha lønn for hele permitteringsperioden.
Fellesforbundet hjalp medlemmet med å fremme lønnskravet for forliksrådet hvor hun vant fullt ut. Arbeidsgiveren mente at dommen var feil og brakte saken inn for tingretten hvor det altså ble nytt tap.

LO-advokat Tina Storsletten Nordstrøm bisto kvinnen og Fellesforbundet i tingretten.
 Arbeidstaker ble også tilkjent sakskostnader.