LO/NNN vant frem med overtidskrav i Arbeidsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bilde av overenskomsten

LO/NNN vant frem med overtidskrav i Arbeidsretten

Spørsmålet i saken var om overenskomst nr. 131 for Egg- og fjærfekjøttindustrien § 4 nr. 1 ga rett til 100 % overtidstillegg for pålagt overtid på lørdager etter klokken 12.00.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Partene var enige om at man uansett har rett til 50 % overtidstillegg på lørdager etter Arbeidstidsbilaget.

Tidligere ordlyd i overenskomsten

Fra 1976 og frem til 2002 ga ordlyden i overenskomsten rett på 100 % overtidstillegg for pålagt overtid på lørdager etter kl 12. Dette ble tatt ut av bestemmelsen i 2002. LO og NNN hevdet at endringen ikke var ment å få materiell betydning, og at hensikten kun var å forenkle bestemmelsen. Det var mangelfull skriftlig dokumentasjon på hva partene i 2002 hadde ment med endringen.

Arbeidsretten kom til at partene i 2002 ikke hadde ment å endre innholdet i overenskomsten. Mangel på uttalelser/krav mellom tariffpartene i 2002 og/eller informasjon til medlemmene underbygget at det ikke hadde vært meningen å realitetsendre innholdet i bestemmelsen.

Hvis dette hadde vært meningen, ville NHOs forståelse også føre til at overtid på lørdager etter kl 21 ble dårligere betalt enn overtid etter kl 21 på hverdager, samt medført en halvering av overtidstillegget på lørdager. Det hadde ikke vært tvister om bestemmelsen før denne saken, og tariffhistorien viser en lang og entydig praksis med 100 % overtidstillegg på lørdager etter kl 12.

Hva tillegges vekt ved tolkning av tariffavtaler?

Dommen er et godt eksempel på hvordan tariffhistorikk, sannsynligjøring av partenes forutsetninger og partenes etterfølgende praksis tillegges vekt ved tolkning av tariffavtaler, på tross av uklar ordlyd. Dommen viser også at en part som ønsker å endre tidligere praksis, må klargjøre dette under tariff-forhandlingene.

LO/NNN var bistått av LO-advokat Elisabeth Grannes.