LO Stat fikk fullt medhold i Arbeidsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO Stat fikk fullt medhold i Arbeidsretten

Vygruppen kan ikke gjennomsnittsberegne konduktørenes arbeidstid uten enighet med de tillitsvalgte – også dømt til å etterbetale overtid.

LO-advokatene

I dom fra Arbeidsretten i dag fikk LO Stat og Norsk Jernbaneforbund fullt medhold i forståelsen av den generelle bestemmelse om gjennomsnittsberegning i partenes overenskomst:

Bestemmelsen som angir at "Arbeidstiden gjennomsnittsberegnes etter reglene i AML § 10-5 (2), på en slik måte at en uke kan inneholde 48 timer", gir ikke arbeidsgiver tilstrekkelig hjemmel for ensidig å fastsette gjennomsnittsberegning.

Arbeidsretten var enig i at den faktiske gjennomsnittsberegningen krever avtale med de tillitsvalgte for å være gyldig. Dette er i tråd med de krav arbeidsmiljøloven § 10-5 stiller for gyldig avtale om gjennomsnittsberegning.

Videre ga Arbeidsretten LO Stat og Norsk Jernbaneforbund medhold i at Vygruppen må foreta etterbetaling til konduktørene som ble pålagt gjennomsnittsberegning uten tilstrekkelig avtalegrunnlag for det.

I mangel av gyldig avtale om gjennomsnittsberegning gjelder de alminnelige rammene for arbeidstiden. Konduktørene har en ukentlig arbeidstid 35,5 timer, og alt arbeid ut over denne grensen skal for den enkelte uke etterbetales med ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse.

Spekter og Vygruppen fikk ikke medhold i at overtidstimene i noen uker kunne motregnes mot andre uker det var utført mindre arbeid enn 35,5 timer. Arbeidsretten uttalte at det er arbeidsgiver som må bære risikoen og det økonomiske ansvaret for at det i perioder er blitt akseptert at arbeidstakerne har arbeidet mindre enn vanlig arbeidstid når gjennomsnittsberegning pålegges uten tilstrekkelig avtalegrunnlag.

Det var LO-advokat Nina Kroken som førte saken i Arbeidsretten for LO-Stat og Norsk Jernbaneforbund.

Kontakt