LO-advokatene inviterer til seminar i arbeidsrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-advokatene inviterer til seminar i arbeidsrett

LO-advokatene

LO-juridisk fyller 100 år i 2022 og inviterer ansatte og tillitsvalgte i forbundene til eget jubileumsseminar den 22. og 23. september.

Seminaret vil finne sted i Kongressenteret, LO.

Foredragene vil ha fokus på tillitsvalgtes rolle og vil bl.a. omfatte tillitsvalgtes rettsstilling, praktiske tips ved nedbemanning, arbeidsgivers styringsrett, saksbehandlingskrav ved oppsigelser, fallgruver ved inngåelse av sluttavtaler, omgåelse av lovbestemte rettigheter, arbeidstidsbegrepet, aktuelle EØS-rettslige spørsmål med mer.

På jubileumsseminaret kommer flere «gjesteforelesere», bl.a. kommer Riksmekler Mats Ruland og skal forelese om tariffoppgjør sett fra innsiden.

Endelig program og invitasjon sendes ut senere.

Vi gleder oss!