LO-advokatene feirer 100 år med bokutgivelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik åpnet et fullsatt jubileumsseminar for LOs juridiske avdeling.

LO-advokatene feirer 100 år med bokutgivelse

LOs juridiske avdeling fyller 100 år i år, og det markeres med storstilt jubileumsseminar og bokutgivelse.

LO-advokatene

Jubileumsseminaret kan skilte med forelesere fra både Høyesterett, Riksmekleren, FAFO, Universitetet i Oslo og BI.

LO ble stiftet i 1899, Norges arbeidsgiverforening ble etablert året etter. Den gang var organisasjonene enkelt organisert. Ingen av partene hadde et eget juridisk kontor, men etableringen av Arbeidsretten endret dette.

LO fikk først et juridisk kontor i 1922 ved ansettelsen av Trygve Lie og derfor kan vi altså i år markere 100 års jubileum.

Noe av det første Trygve Lie gjorde som LO-advokat var å innhente dommer. På den tiden var det en svært tid- og ressurskrevende oppgave, og det var ikke mange andre enn Trygve Lie som kunne nyttiggjøre seg materialet som ble innhentet.

- Mye har endret seg i løpet av 100 år. I dag er det enkelt å få tilgang til dommer, og mange av dere tillitsvalgte har juridiske kunnskaper om arbeidsrettslige spørsmål som tidligere var forbeholdt den juridiske eliten, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun åpnet det to dager lange jubileumsseminaret i Folkets Hus torsdag.

- Erkjennelsen av at kunnskap gir makt er den samme nå som da. Men mulighetene for å tilegne seg utdannelse og ny kunnskap er enklere og jevnere fordelt i dag enn for 100 år siden, la LO-lederen til.

Problemstillingene er gjerne gjenkjennelige over tid. For få år siden var plattformarbeid knyttet til arbeid i Nordsjøen. I dag forbinder mange plattformarbeid med digitaliseringen. Der arbeidet formidles gjennom en app eller en annen digital plattform. Arbeidsformen kjennetegnes av at arbeidstaker står med mobilen i hånda for å få arbeid, og lønna kan avhenge av hvem av som vinner konkurransen om ledige oppdrag som legges ut.

Dette er ordninger som minner litt om det gamle løsarbeidersamfunnet, og før som nå må tillitsvalgte sørge for at samfunnsutviklingen ikke setter arbeidslivets spilleregler på sidelinjen.

- Tillitsvalgte er bærebjelken i det norske arbeidsliv. Tillitsvalgtes kunnskap om lokale forhold og avtaler gir også viktige innspill i saker som LO-advokatene håndterer, slo Peggy Hessen Følsvik fast i sitt innlegg.

Jubileumsbok

Det blir selvsagt gitt ut en jubileumsbok i anledning LO-advokatenes 100-årsjubileum. De arbeidsrettslige spørsmålene er ikke tilfeldig valgt, men tar utgangspunkt i det som tillitsvalgte er opptatt av, og ofte vil ha svar på.

Tariffavtaler er det aller viktigste virkemiddelet LO har for å sikre gode og trygge arbeidsforhold. Ved å stå sammen har LOs medlemmer klart å kjempe fram avtaler om individuelle rettigheter for lønn og arbeidstid, og kollektive rettigheter for tillitsvalgte og medbestemmelsesrett.

Boka ser nærmere på hvordan tariffavtaler etableres, gangen i tariffoppgjøret, og hvordan man tolker tariffavtalene.

Arbeidstakerrettighetene er også videreutviklet i rettspraksis. Her har LO-advokatene hatt en sentral pådriverrolle. Jubileumsboka omtaler et utvalg individuelle og lovbestemte rettigheter, som stillingsvern ved nedbemanning, sluttavtaler, personvern, opphavsrett, hjemmekontor og fjernarbeid.

Som arbeidstaker vil man normalt motta trygdeytelser etter folketrygdloven flere ganger gjennom livet. Det skjer både ved sykefravær, foreldrepermisjon, og etter hvert pensjonsutbetaling.

I boka omtales de ulike ytelsene fra et arbeidstakerperspektiv.

Følg LO-advokatene på Facebook: LO-advokatene, landets desidert største arbeidsrettsmiljø med ca 50 ansatte. Bli med i gruppen og få aktuelle nyheter og blogg-innlegg direkte i FB-feed.

Kontakt