Krisepakke for studenter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Krisepakke for studenter

Regjeringen har i dag lagt frem tiltak for studenter. Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april som utgjør for de fleste 27 550 kroner. I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.   

Studenter med deltidsjobb har ikke rett på dagpenger

Vi har tidligere skrevet om hvilke rettigheter studenter som kombinerer studie med jobb har ved permittering som en følge av korona-situasjonen. Kort oppsummert har ikke studenter med deltidsjobb krav på dagpenger, mens studenter med fulltidsjobb kan ha krav på dagpenger.

Ettersom studenter med deltidsjobber ikke har krav på ytelser fra NAV (dagpenger) vil disse stå helt uten kompensasjon for bortfall av inntekt etter at varslingsplikten (på to eller 14 dager) og arbeidsgiverperioden, som nå er redusert til 2 dager. For mange studenter som har jobb ved siden av studie for å kunne oppfylle sine løpende betalingsforpliktelser slår regelverket hardt og brutalt til.

Regjeringens forslag må godkjennes av Stortinget

I forrige uke ba Stortinget regjeringen så raskt som mulig om å komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien. I dag kom regjeringen tilbake om hva det nærmere innholdet i krisepakken er. Ordningen må godkjennes av Stortinget, som planlegger å gjøre nødvendige vedtak i den nye krisepakken allerede i neste uke.

Ikke friske midler

Det tilføres etter hva vi kan se ikke friske midler for å avhjelpe studentene, men tiltak som innebærer at de tidligere får tilgang til stipend, og at det gis mulighet til å søke på utvidet lån.

Hovedpunktene

  • Stipend for våren 2020 vil i sin helhet bli overført til konto 15. april. Fullt stipend utgjør kr 27.550 for april, mai og juni.
  • Lånekassen vil åpne for et tilleggslån på inntil kr 26.000.

Det er varslet at lånet kan søkes på fra og med mai måned, og at de som får innvilget lån vil få beløpet raskt overført på konto.

Departementet opplyser at beløpets størrelse er fastsatt på bakgrunn av at det tilsvarer to måneders medianinntekt for borteboende studenter. Vilkåret for innvilges er ifølge departementet at studenten har bortfall av inntekt ut semesteret.

Når det gjelder krav til dokumentasjon på bortfall av inntekt opplyser departementet at det ikke stilles krav utover egenerklæring fra studenten.