Kommune dømt til å betale erstatning etter nedsettende uttalelser om arbeidstaker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kommune dømt til å betale erstatning etter nedsettende uttalelser om arbeidstaker

Møre og Romsdal tingrett avsa denne uke dom i en arbeidstvist. Bakgrunnen for saken var oppsigelse begrunnet med kommunens svake økonomi. Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) plikter arbeidsgiver/kommunen i slike tilfeller å tilby arbeidstaker «annet passende arbeid». Dersom plikten ikke overholdes er oppsigelsen ikke saklig.

LO-advokatene

Meld deg inn i LO-advokatenes Facebookgruppe og få  juridiske tips og råd direkte i FB-feeden

Arbeidstaker hadde en administrativ stilling som han ble sagt opp fra og han fikk tilbud om å utføre renhold i kommunen. Dette tilbudet svarte han ikke på, men han anførte at han skulle vært tilbudt en annen ledig stilling som rådgiver. 

Dette avviste kommunen, og administrativ ledelse hevdet i retten at han helt manglet de personlige og faglige kvalifikasjoner som stillingen krevde. 

Kommunen ble ikke hørt på dette punkt. Retten mener kommunens saksbehandling er mangelfull og finner det klart at arbeidstaker har de faglige og personlige egenskaper som kreves for stillingen som rådgiver.

Oppsigelsen ble dermed kjent ugyldig. 

I spørsmålet om erstatning for ikke-økonomisk skade viser retten til at kommunen har fremsatt svært negative og lite nyanserte karakteristikker av arbeidstakers personlige egenskaper. Retten finner beskrivelsene lite dekkende og retten er ikke i tvil om at uttalelsene har virket belastende for arbeidstaker. Kommunen ble på denne bakgrunn dømt til å betale erstatning for ikke-økonomisk skade/ oppreisningserstatning med kr 50 000,-.

Kommunen ble i tillegg dømt til å betale arbeidstakers saksomkostninger med kr. 178 000,-. 

Dommen er enstemmig. 

LO-advokat Rune Lium bisto arbeidstaker og forbundet i saken.