Hva skjer med lønnsvilkårene når en tariffavtale faller bort ?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsplakat
Illustrasjon: LO/AdobeStock

Hva skjer med lønnsvilkårene når en tariffavtale faller bort ?

Den 27. april 2021 starter Høyesterett behandling av sak hvor Sykepleierforbundet er ankende part (Grefsenhjem-saken). LO har inngitt støtteskriv (se nederst).

LO-advokatene

Spørsmålet i saken er hva som skjer med lønnsvilkårene når en tariffavtale faller bort. Saken gjelder ti arbeidstakere ved Grefsenhjemmet sykehjem. Arbeidsgiver byttet arbeidsgiverforeningen, og det medførte at den opprinnelige tariffavtalen falt bort (Virke), og arbeidsgiver ble bundet av en ny tariffavtale (NHO). Den første tariffavtalen ga arbeidstakerne rett på et særskilt lønnstillegg (stabiliseringstillegg). Den nye tariffavtalen har ikke et tilsvarende tillegg.

Lagmannsretten kom til at arbeidstakerne ikke hadde en individuell rett på tillegget, og uttalte at «de hensyn som ligger bak systemet med tariffavtaler [taler] mot at de skal ha en ettervirkning i det individuelle avtaleforholdet».

Dette er i strid med det som har vært lagt til grunn i norsk arbeidsliv i en årrekke. Hvis lagmannsrettens syn blir stående vil den individuelle arbeidsavtalen få en mye mer sentral rolle i reguleringen av det norske arbeidslivet, på bekostning av tariffavtaler.

For LO er det viktig at Høyesterett anerkjenner den klare hovedregel om at tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår blir del av den individuelle arbeidsavtale som videreføres også i situasjoner hvor tariffavtalen faller bort.

I Grefsen saken ble den tidligere tariffavtale erstattet av ny tariffavtale. Det kan da gjøre seg gjeldende andre hensyn. Hvorvidt arbeidsvilkårene som har individuell ettervirkning fortsatt skal gjelde i slike situasjoner må bla avgjøres etter en tolkning av den nye tariffavtalen.

LO har inngitt støtteskriv (Amicus) i saken for Høyesterett (linket). Fagforbundet er en av flere som har erklært partshjelp for Sykepleierforbundet i saken som kan få stor betydning for tariffavtalesystemet og den rettslige reguleringen av norsk arbeidsliv.

Her er LOs støtteskriv: 

Skriftlig innlegg til HR.pdf